TOBB’un Türkiye genelinde açıkladığı verilere göre, 2020 yılının sekiz aylık döneminde kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı dönemine oranla %20,6’lık, kurulan kooperatif sayısında %30,6’lık ve kurulan şahıs işletmesi sayısında %35’lik artışlar olduğu görülmektedir. Aynı dönemde, kapanan şirket sayısında %11,8’lik, şahıs işletmesi sayısında ise %15,2’lik artış olurken, kooperatif sayısında %31,7’lik azalış gerçekleşmiştir.

Antalya’da Ocak-Ağustos döneminde kurulan şirket sayısı %17,7 artışla 2.791, şahıs işletmesi %20,2 artışla 560’a yükselirken, kooperatif sayısında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Kapanan şirket sayısındaki değişim ise %17,1, kooperatif sayısındaki değişim %5,6, şahıs işletmelerindeki değişim ise  -%16,1 olarak gerçekleşmiştir. 

Aylık bazda değişim incelendiğinde, 2020 Ağustos ayında Türkiye genelinde kurulan şirket sayısı %76,4, kapanan şirket sayısı ise %28,6 artış göstermiştir. Antalya’da ise kurulan şirket sayısı %142,7, kapanan şirketlerin sayısı ise %42,9 oranında artmıştır. Antalya’daki kurulan ve kapanan şirket sayılarındaki değişim oranı Türkiye ortalamasının üzerindedir.

Ağustos ayında Türkiye genelindeki kurulan şirketlerin sektörel dağılımında ilk üç sırayı toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, imalat ve inşaat alırken; kapanan şirketlerde ise ikinci ve üçüncü sıradaki sektörler yer değiştirmiştir.

Aynı ayda Antalya’da kurulan şirketlerin sektörel sıralamasında ilk sırayı inşaat faaliyetleri, ikinci sırayı tarımsal ürünlerin ticareti ve üçüncü sırayı toptan ve perakende gıda dağıtımı ve pazarlaması alırken; kapanan şirketlerde sektör sıralaması motorlu taşıt parça ve aksesuarları, bakım ve onarımı, uzmanlaşmış destek hizmetleri ve tekstil olarak gerçekleşmiştir.

Antalya, sekiz aylık dönemde kurulan şirket sayısı ve şahıs işletmeleri sayısı bakımından dördüncü il durumundadır. Kapanan şirket sayısında Türkiye genelinde altıncı sırada yer alırken, kapanan şahıs işletmelerinde dördüncü il konumunda bulunmaktadır.

KAYNAK: TOBB