Antalya, Türkiye’nin Tarım Üssü Olma Yolunda

Dünya Çiftçiler Günü, COVID-19 salgınının gölgesinde kutlanıyor. Ülkemizde tarım sektörü dünyaya nazaran birçok sektöre kıyasla daha az zarar görüyor. Bu durum dünya genelinde gözleri Türkiye’ye çevirirken, Türkiye içinde de Antalya’ya çeviriyor.

Türkiye Tarım ve Gıda Alanında Büyük Oyunculardan Biri

Son dönemde tüm dünyanın etkisi altında kaldığı COVID-19 salgın sürecinde, temel ihtiyaçların başında gelen gıda sektörüne olan farkındalığın artmasıyla, tarım sektörü dikkatleri üzerine çekmiştir. Anadolu Ajansı’nın (AA) haberine göre, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Güvenliği Sorumlusu Keigo Obara, Türkiye açısından gıda arzı ve gıda güvenliğine ilişkin kısa ve orta vadede ciddi bir sıkıntı beklenmediğini bununla birlikte Türkiye’nin, tarım ve gıda alanında büyük oyunculardan biri olduğunu belirtti.

Dünyada Gözler Türkiye’ye, Türkiye’de ise Antalya’ya Çevrildi

COVID -19 salgın sürecini birçok ülkeye nazaran iyi bir şekilde yöneten Türkiye, tarım sektöründe birçok sektöre kıyasla daha az zarar görmüştür. Bu durum dünya genelinde gözleri Türkiye’ye çevirirken, Türkiye içinde de Antalya’ya çevirmiştir.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan Yatırım Teşvik Belgelerinden en fazla yararlanan illerden biri Antalya’dır. Özellikle tarım sektöründe Antalya, 2001-2020 (2020 verileri Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsamaktadır) dönemlerinde en fazla yatırım teşviki alıp bu anlamda en fazla istihdam sağlayan il olarak öne çıkmaktadır.

Antalya, Tarım Yatırımlarını Çekmede Lider

2020 yılı ilk üç ayında Antalya, tarım sektöründe en fazla yatırım alan il olmuştur. Bu dönemde tarım sektörüne verilen yatırım teşvik belgelerinin %50’sini alan Antalya, toplam tarım yatırım sermayesinin de %36’sını almıştır. Ayrıca vurgulamak gerekirse, 2020 yılı içerisinde tüm Türkiye genelinde tarım alanında tek yabancı yatırım Antalya’ya yapılmıştır.

Bitkisel Üretimde Antalya Büyük Öneme Sahip

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı verilerine göre, örtü altı üretimde (süs bitkileri hariç) Türkiye içinde ilk sırada yer alan Antalya, toplam bitkisel üretimde (süs bitkileri hariç) ise Konya’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Aldığı yeni yatırımlarla da bu önemli konumunu artırarak sürdürmesi öngörülen Antalya, COVID-19 salgını nedeniyle yaşanan olumsuzlukları, tarım sektöründeki potansiyeli ile önemli ölçüde aşabilecek kapasiteye sahiptir.

Tarımda Dijitalleşmenin Önemi Artıyor

Tüm dünyada önemi her geçen gün artan tarımda dijital dönüşüm, COVID-19 salgını ile mücadele döneminde zorunlu hale gelmiştir. Antalya da sahip olduğu bu tarım potansiyelini sürdürülebilir ve verimli bir şekilde sergileyebilmesi için tarımda dijitalleşmeyi ön plana çıkarmalıdır. Kredi Kayıt Bürosu (KKB)’nun Tarım Kredileri Değerlendirme Sistemi (TARDES) ekibi ve Frankfurt School of Finance & Management tarafından hazırlanan “Koronavirüsün Tarım ve Gıda Sektörüne Etkisi Raporu”na göre; birçok ülke salgına cevap olarak tarım ve gıda sektörleri için farklı risk azaltıcı ve sürece uyum önlemleri almaktadır. Alınan önlemler gruplandırıldığında, tarım ve gıda dağıtım zincirinin sürekliliği gibi geleneksel önlemelerin yanı sıra tarımda dijitalleşme ve veri paylaşımı başlıklarının da öne çıktığı belirtilmektedir. Türkiye’de de bu anlamda kimi çalışmalar yürütülmektedir. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) platformu ile tarımın tüm paydaşları tek bir platformda buluşması öngörülmektedir. Bu ve başka dijital tarım uygulamaları, hem Türkiye hem de Antalya için, COVID-19 salgın sürecinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmada hızlandırıcı bir rol oynayacaktır.

Seçil Gülbudak Dil
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
Müşaviri