46.Grup (Taşıt kiralama ve ilgili hizmetler) Meslek Komitesi, Vergi Usul Kanunu ile yürürlükte olan 7 bin TL’yi aşan tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması kuralının uygulamada zorluklara neden olduğunu belirterek bu durumun araç kiralama sektörü için müşterinin imkanları doğrultusunda ödemenin yapılabilmesi, kredi kartı, banka kartı, havale, EFT gibi zorlamaların iptal edilmesini önerdi. Komite, araç kiralama sektörü için bir yönetmelik hazırlanmasını da istedi.

Komite üyeleri, 9 Haziran 2017 tarih ve 30091 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, “Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları 7.000.-TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur” hükmünün bulunduğu hatırlatıldı.

Komite, bu uygulamanın güvenlik ve asayişi temin amaçlı getirildiğinin anlaşıldığı, ancak uygulama ile birlikte; özellikle mesai saatleri dışında gelen ve kredi kartını yanında taşımayan turist müşteriden de finansal kurumlar vasıtasıyla (kredi kartı, banka kartı, havale, EFT gibi) tahsilat yapılması gerektiği için sıkıntılar yaşandığını vurguladı. Nakit ödemeler sonucu fatura tanzim edilse dahi tebliğe göre tahsilat yapılması gerektiği hususunun müşteri olan yabancı turiste açıklamada güçlük çekildiğini dile getiren komite, kiralama iptallerinde bedel iadelerinin, uzatmalarda ise ek ödemelerin sorun yarattığını da belirtti.

Bu kapsamda, yaşanan bu sorunların sona ermesi için diğer sektörlerde olduğu gibi ödemelerinin müşterinin imkanları doğrultusunda yapabilmesini isteyen komite, bu konuda (kredi kartı, banka kartı, havale, EFT gibi) zorlamaların iptal edilmesini, bunun hayata geçirilmesi amacıyla TOBB aracılığıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’na yazı yazılmasını istedi.

Sektörün Yönetmeliğe İhtiyacı Var

Ülkemizde hiçbir yasal sorumluluğunu yerine getirmeden sadece ‘rent a car’ tabelası asarak kayıt dışı faaliyet gösteren birçok işletme, apartman görevlisi, muhtar gibi farklı meslek gruplarına mensup kişilerin yanı sıra işletme dahi olmayan şahısların gayri resmi yollarla kendi araçlarıyla araç kiralama hizmeti verdiklerini dile getiren komite üyeleri, ‘Rent a car’ mesleğini tüm yasal gereklilikleri yerine getirerek yapan, oda kaydı olan, resmi olarak sözleşmeleri ve faturalarını tanzim eden, iş etiği ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan işletmelerin, sektörde kayıt dışı olarak çalışan kişiler nedeniyle oldukça mağdur olduklarını hatırlattılar.

Ülke genelinde kiralanan araçların tek bir sistem altına alınması ve araç kiralama hizmetlerinde kimlik bildirim işlemlerinin düzenli olarak yapılmasına yönelik 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununa eklenen Ek 3 üncü madde ile Geçici 4 üncü maddesi gereği Emniyet Genel Müdürlüğünce yazılımı tamamlanan Kiralık Araç Bildirim Sisteminin (KABİS) 03.10.2015 tarihi itibariyle hizmet vermeye başladığını bildiren komite üyeleri, bu sayede mağduriyetin bir nebze önlenmeye çalışılsa da bu sistemin sadece güvenlik tarafını ilgilendirdiğine vurgu yaptılar.

Mega şehirleşme, buna bağlı olarak artan trafik yoğunluğu ve artan seyahatlerin operasyonel kiralama sektörünü sadece motorlu araç kiralamaktan çıkarıp, müşterilerinin her türlü mobilite ihtiyacını karşılayan çözüm ortaklığı yapmaya yönlendirdiğini ifade eden komite üyeleri, insan hayatını da yakından ilgilendiren bir meslek olması sebebiyle her önüne gelenin bu mesleği yapmaması gerektiği, rent a car sektörüne belirli standartlar getirilmesi, bu amacla emlak sektöründe olduğu gibi taşıt kiralama sektörü için de bir yönetmelik hazırlanması, bu yönetmelik doğrultusunda sektör çalışanlarına mesleki yeterlilik belgesine sahip olma zorunluluğu getirilmesini önerdiler. Komite, söz konusu önerinin hayata geçirilmesi amacıyla TOBB nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasını istedi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin hem ödeme ve tahsilat kuralıyla ilgili hem de sektörleri için bir yönetmelik hazırlanması konusundaki önerilerini olumlu buldu ve gerekli girişimlere başladı.