Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 40.Grup (Sigortacılık) Meslek Komitesinin Mart ayı olağan toplantısında üyeler tarafından, son zamanlarda ürün maliyelerindeki aşırı artışlar nedeniyle özellikle seralardaki yumuşak plastik, sert plastik, cam, teknik donanım, iklimlendirme sistemleri, sulama ve drenaj sistemleri, gübreleme sistemleri, enerji sistemleri, bitki taşıma ve yetiştirme sistemleri ve diğer teknik donanım sistem maliyetlerinde aşırı miktarlarda fiyat artışları olduğu ifade edildi.

Fiyat artışları sebebiyle poliçe düzenlenirken tespit edilen sigorta bedellerinin hasar meydana geldiği zamanki sigorta bedellerinin çok altında kaldığını ifade eden üyeler, bu durumunda sigortalılar açısından mağduriyetler oluşturduğunu dile getirdi.

Komite tarafından, TARSİM tarafından bedel artışları ile ilgili olarak sigortalılara ve aracılara bedel artışlarını yaptırmalarına yönelik defalarca uyarı e-postaları göndermelerine rağmen özellikle asıl işi sigortacılık olmayan kooperatifler, birlikler ve bankalardan yapılan poliçelerde çok büyük mağduriyetler yaşanmaya devam edildiği belirtildi.

Üyeler tarafından, bu tür mağduriyetlerin önüne geçilmesi açısından TARSİM poliçelerine ürün harici varlıklar için yeni değer klozunun eklenmesi ve taraflarca mutabık kalınan poliçede belirtilen oranlarda enflasyon koruma teminatının verilmesinin yerinde olacağı ifade edildi.

Söz konusu sektörel sorunla ilgili olarak belirtilen görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla, TOBB Sigortacılık Müdürlüğü nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verildi.

Toplantıda komite üyeleri tarafından, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliği de ele alındı.

Üyeler tarafından, 14.07.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin “İşletenin Değişmesi” başlıklı 11’inci maddesinin 1’inci fıkrasında “Sigorta sözleşmesi, sözleşmeye taraf olan araç işletenini takip eder. İşletenin değiştiği her durumda mevcut sözleşme değişim tarihi itibarıyla kendiliğinden sona erer ve ilgiliye gün esasına göre prim iadesi yapılır. Ancak, mevcut sözleşme işletenin değiştiği tarihten itibaren onbeş gün süresince herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve prim ödenmeksizin yeni işleten için de geçerlidir” hükmünün yer aldığı ifade edildi.

Üyeler tarafından, mevzuat hükümlerine rağmen yeni işletenin kendi adına poliçe düzenlenmeden onbeş günlük geçerli süre içerisinde karışmış olduğu kazalar sebebiyle eski işletene zarar tazmin talepleri ve yasal işlemlerin geldiği, bununda mağduriyetlere neden olduğu, ayrıca eski işletenin hasarsızlık kademesinin bozulmasına sebep olduğu ve bir sonraki poliçesinin daha yüksek primle yapılmasına neden olduğu belirtildi.

Üyeler konuyla ilgili şunları kaydetti: “Bu ve bunun gibi mağduriyetlerin önüne geçilmesi açısından tekrar devir zeyilinin yürürlüğe alınması, alınamıyor ise noter satışının yapıldığı anda noterler sisteminden SBM’ye (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi) yeni işletenin bilgilerinin düşmesi ve açılan hasar dosyasının yeni işleten adına açılması gerektiği ifade edilmiştir. Devir zeyilinin yürürlüğe alınmasının sigorta acentelerinin kazanmış olduğu komisyonların acentede kalmasına ve yeni müşteriye sahip olunmasına sebep olacağından ekonomik olarak da rahatlamalarını sağlayacağı dile getirilmiştir.”

Söz konusu sektörel sorunla ilgili olarak 40.Grup (Sigortacılık) Meslek Komitesinin yukarıda belirtilen görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla, TOBB Sigortacılık Müdürlüğü nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerileriyle ilgili gerekli girişimleri başlattı.