Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 8.Grup (Toptan ve Perakende Gıda Dağıtımı ve Pazarlaması) Meslek Komitesi, Ağustos ayı olağan toplantısında; komite üyelerine yönelik, işten çıkan ve/veya çıkarılan işçinin geriye dönük alacakları hususunda, işçi-işveren yükümlülüklerinin hukuki dayanakları konusunda Odamız Hukuk Müşavirliğince bilgilendirme yapıldı.

Komite üyeleri tarafından; işçi-işveren arasından çıkan uyuşmazlıklarda, öngörülemez birtakım sorunların yaşandığı, fazla mesai, yıllık izin, ulusal bayram ve genel tatil ücreti vb. gibi işçi alacaklarının işçi tarafından özellikle işten ayrıldıktan uzun bir süre sonra işverene açılan, geriye dönük alacaklarla ilgili davalar sebebiyle, işveren tarafın büyük mağduriyetler yaşadığı, dolayısıyla öngörülemeyen bu taleplerin işverenleri zor durumda bıraktığı dile getirildi.

Bu çerçevede, birçok sektörü yakındıran ilgilendiren işçi-işveren uyuşmazlıklarına ilişkin davalar özelinde, İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar gereği yürürlükte olan işçi ücret alacaklarına ilişkin 5 yıllık zaman aşımı süresinin, hem hukuki hem de idari açıdan, en geç “hakkın doğumunu takip eden yıl” olarak revize edilmesi yönünde bir düzenleme yapılması önerildi. Bahse konu komite önerisi hakkında TOBB aracılığıyla T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verildi.

ATSO Yönetim Kurulu, komitenin önerisiyle ilgili gerekli girişimleri başlattı.