Antalya Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında faaliyetini sürdüren ATSO AKADEMİ, 24-28 Haziran 2019 tarihleri arasında üç eğitim gerçekleştirdi.

25 Haziran’da düzenlenen “Satışta Verimli Tahsilat, Üretim ve Satış Artırma Teknikleri, Alacak ve Risk Yönetimi Eğitimi”nde Eğitmen Hakan Ömer Gider tarafından 37 katılımcıya; “Risk analizi ve risk yönetimi yöntemleri, Müşteriyi bulma ve yaklaşım, Risk değerlendirme matrisi, Büyük müşterilerde kredili satış İçin mali tablo risklerinin yönetimi, Müşteri analizi, Tahsilat riski değerlendirmeyle İlgili temel prensipler, Satışçıların tahsilat konusunda en sık yaptığı hatalar, Tahsilat başarısının satışçının performansına bağlanmasıyla İlgili prensipler ve yöntemler, Tahsilat başarısı, Riskli müşterileri teşhis edebilme, Şüpheli alacak yönetimi” konularında bilgiler verildi.

BEDENİN GİZEMLİ DİLİ

ATSO AKADEMİ tarafından yine 25 Haziran günü gerçekleştirilen “Bedenin Gizemli Dili Semineri”nde Eğitmen Gülüzar Ebru Temel katılımcılara; “İnsan bedeni ve ihtiyaçları, IQ (İntelligence Quotient), EQ (Emotional Quotient), CQ (Curiosity Quotient) ve SQ (Spiritual Ouotient) analitik zeka, merak zekası ve ruhsal zeka ile beden ilşkisi, Hastalıklar ve duygular, Kinesyoloji ve NLP, Beden dili ve yüksek benlik arasındaki bağ, Bedenin “duy sesimi çağrısı, Kader ve bedenin gizemli mesajı” konularında bilgiler aktırdı. Seminere 21 kişi katıldı.

TOPLULUK ÖNÜNDE ETKİLİ GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON SUNUM TEKNİKLERİ

ATSO Akademi tarafından 28 Haziran günü gerçekleşen “Topluluk Önünde Etkili Güzel Konuşma ve Diksiyon Sunum Teknikleri Eğitimi”ne ise 32 kişi katıldı. Eğitmen İlker Kaldı, katılımcılara, “Başarılı bir konuşmanın kriterleri, Konuşmayı etkili kılan unsurlar, Ses – diksiyon – telaffuz, Sözsüz iletişim, Kısa ve etkili konuşma nasıl kurgulanır?, Sözsüz iletişimi kullanarak konuşmanın gücü ve etkisi nasıl artırılır? Başarılı sunum ve konuşma örneklerinin analizi, Sunum korkusunu aşmak, heyecanı yenmek” konularında teorik ve uygulamalı örneklerle bilgiler verdi.