Antalya Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında eğitim faaliyetlerini sürdüren ATSO Akademi faaliyetlerini sürdürüyor. Akademi’de 2 – 6 Eylül tarihleri arasında  Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Sürdürülebilir Başarının Anahtarı Eğitimi, Yöneticiler için Kurumsal Performans Ölçme Sistemleri ve TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sitemi Temel Eğitimi gerçekleşti.

AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARININ ANAHTARI

3 Eylül’de düzenlen “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Sürdürülebilir Başarının Anahtarı Eğitimi”ne 15 kursiyer katılırken, eğitmen Hüseyin Merviş şu konularda bilgiler verdi: “200 önemli sanayi şirketinin ömrü, yüzde 20 hayatta kalanların son durumu, yüzde 80 yok olan şirketlerim süreleri, Türkiye’den örnekler, Yok, olup giden aile şirketlerinin sebeplerinin dağılım oranı, Aile şirketlerini zora sokan ana sorunlar, Aile şirketleri, Aile şirketlerinin temel özellikleri, İki yönetim örneği, Kurumsal yönetim neden önemlidir, Kurumsallaşma nedir, ne değildir? Yönetimin tanımı, Yönetim şeması, Aile konseyi, Yönetim kurulu, Yönetim kurulu üyeleri için kriterler, Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin kriterleri, Kurumsallaşma ve kurumsal yönetim, Aile şirket ilişkisi, Aile konseyinin kurulması, Aile konseyine dahil olma kriterleri, Aile anayasasının hazırlanması, Aile üyelerinin yönetime kazandırılması, İç kontrol sistemi ve iç denetim, Profesyonelleşme, Örgüt yapısı, Yetki devri ve yetkilendirme, Yönetim anlayışı ve yönetime katılma.”

YÖNETİCİLER İÇİN KURUMSAL PERFORMANS ÖLÇME SİSTEMLERİ EĞİTİMİ

ATSO Akademi’de 5 Eylül’de düzenlenen Yöneticiler için Kurumsal Performans Ölçme Sistemleri Eğitimi’ne 14 kursiyer katıldı. Eğitmen Fatma Bereket, “Performans nedir? Nasıl belirlenir? Kim kimi nasıl değerlendirir? Performans değerlendirmenin olumlu ve olumsuz yanları, Yetkinlik bazlı/iş aileleri bazlı performans, Yeni bir yöntem “süreç performansı”, Bağımlı bağımsız değişken kriterleri oluşturma, Ölçülebilirlik, puanlama sistemleri” konularında bilgiler verdi.

TS EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

5 – 6 Eylül tarihlerinde düzenlenen “TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sitemi Temel Eğitimi”nde ise eğitmen Rasim Yılmaz, “Revizyon süreci, Yönetim sistemi standartlarının yapısı, Kalite yönetimi ilkeleri, Proses yaklaşımı, PUKÖ modeli, Risk tabanlı düşünme, Kalite yönetim sistemi standardı (TS EN ISO 9001:2015) şartları” konulanında bilgiler verdi. Eğitime 28 kursiyer katıldı.