Antalya Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında faaliyetini sürdüren ATSO AKADEMİ, 01-05 Temmuz 2019 tarihleri arasında 2 eğitim gerçekleştirdi.

 

ETKİLİ ETKİN İLETİŞİM STRATEJİLERİ VE EMPATİK İLETİŞİM EĞİTİMİ

ATSO Akademi’de 03 Temmuz tarihinde düzenlenen “Etkili Etkin İletişim Stratejileri Ve Empatik İletişim Eğitimi”nde Eğitmen Asena Taniş Ulugergerli katılımcılara; Etkili iletişim neden önemli? İletişim stratejisi: gelen şifreyi çözmek, Değerleri anlamak, Johari’nin penceresi, Algı konumları, Benlik durumları: yetişkin, çocuk ve ebeveyn dilleri, Bedenin diline hakim olmak (ses tonu, vurgu, duruş, mimik ve jestler) Empati ve duygusal zekanın iletişimdeki rolü, Ben dili/sen dili , Sinerjiye ulaşmak, çatışma yönetimi , Sinerjiye ulaşmak, çatışma yönetimi, Yapıcı geri bildirim ve şiddetsiz iletişim (role play), Etkili iletişim önündeki engeller, Kişilerarası etkileşim testi (test), İletişimde dinlemenin yeri ve önemi: empatik dinleme ve anlama teknikleri, Dinlerken odaklanma ve uyum teknikleri, Dinleme düzeyleri (1. düzey, 2. düzey, 3. düzey dinleme), Etkili sorularla anlamak, Görsel zihni harakete geçir: not almak ve zihin haritaları ile dinlemek, Dinlediğini hissettir: yumuşatıcıları kullanmak ve geri besleme, Sözel olmayan iletişim ifadelerini tanıyabilmek, Dinlerken egoyu yönetmek.

Seminer sonunda 20 katılımcıya sertifikaları verildi.

ZİHİN-NEFES-MEDİTASYON TEKNİKLERİ VE FARKINDALIK ÇALIŞMASI SEMİNERİ

ATSO Akademi’de 05 Temmuz tarihinde düzenlenen “Zihin-Nefes-Meditasyon Teknikleri ve Farkındalık Çalışması Semineri”nde ise 22 kursiyer katıldı. Eğitmen Songül Şenel, katılımcılara; Ben kimim?, Değişim ve dönüşüm nerden başlar? Duygularım sesini duyabilir miyim? Nefesimi nasıl tanırım? Sorgulayan zihin neler yapabilir? Zihin sorgulamaya açıksa, düşünceleri sorgulamanın acılarını çözebileceğini, Zihnin açık ve net olduğunda sınırsızlığı, Zihin de geçmiş ve gelecekten kurtularak şimdi de kalmayı, Kişilerin davranışları kısmında; sahip oldukları inanç ve değerleri konusunda bir küçük iyileştirme yapılabilmelerini, İş ve özel hayattaki çatışmaları ve hatta düşüncelerindeki anlam farkındalığını idrak etmelerini, Kendi iç dünyasındaki düşüncelerinin gerçekliğine bakabilmeyi, Kendimle olan İlişkim dünyama nasıl yansıyor? Zihnim bana ne yaptırıyor, Kafamın içindeki milyonlarca düşüncenin; susması, dinginleşmesi, yaratım, değişim ve dönüşüm süreçlerinde bendeki beni nasıl daha sağlıklı görebilir ve yansıtabilirim? Nefes teknikleri ve faydaları nelerdir? Nefes seansı ve holoterapi nedir? Nefesle meditasyon” konu başlıklarında teorik ve uygulamalı eğitim verdi.

ATSO Akademi eğitim programı hakkında bilgi almak için: https://www.atso.org.tr/takvim/2/2/goster.html