GİRAY ERCENK’İN YENİ KİTABI “DÜNDEN BUGÜNE TEKE ELİ” YAYIMLANDI  

Araştırmacı, yazar Giray Ercenk’in uzun zamandır beklenen çalışması “Dünden Bugüne Teke Eli – Bir Üretim ve Yaşam Havzası’nın Coğrafya, Tarih ve Kültür Bağlamında İnsan Hikâyesi” adlı kitabı ATSO Vakfı tarafından yayımlandı.

Teke Eli bölgesini Antik Çağ’dan günümüze tarihi, coğrafyası, kültürü ve bunları besleyen insan hikâyeleriyle taşıyan kitap, bilimsel verilerin zenginliğinin yanısıra bu verilerin yaşama ve üretme kültüründeki izlerini de sürmesiyle bölgenin kültür tarihine önemli bir katkı sunuyor.

GELECEĞE MİRAS

Araştırmacı, yazar Giray Ercenk’in gelecek kuşaklara çok önemli bir miras bıraktığını belirten Davut Çetin şunları söyledi;

“Araştırmacılar için bir başvuru kitabı, okuyucular için ise bu coğrafyanın eşsiz hikâyeleriyle tanışarak  bölgedeki toplumsal dönüşümü kavrayacakları bir eser olan Dünden Bugüne Teke Eli, çok kapsamlı içeriği ile bölge ve kent araştırmacılarına, toplumsal tarih çalışmalarına zengin bir kaynak sunarken, gelecek öngörüleri için de sağlam bir basamak görevini üstleniyor.”

KÖRFEZ ÜÇLEMESİ

Yazar Giray Ercenk’in daha önce yine ATSO tarafından yayımlanmış,  Antalya Körfezi’nin kuzeyini anlatan ‘Döşemealtı’ ve doğusunu anlatan ‘Dağın Dili’ adlı kitaplarından sonra, körfezin batısını anlatan Dünden Bugüne Teke Eli, Prof.Dr Metin Sözen’in tabiriyle ‘Körfez Üçlemesi’ni tamamlayan yayın olarak ayrı bir önem taşıyor.

Kitap, Antalya Kültür Sanat’taki AKS Dükkân’dan veya https://www.aksdukkan.com/ üzerinden temin edilebilir.