ATSO Başkanı Ali Bahar, “Kadınlarımızın her alanda var olması, hayatımızın her alanında daha fazla istihdam edilmeleri artık bir zorunluluktur ve önemli bir ihtiyaçtır. Kadınların alışılmamış işlerde gösterdikleri özveri ve başarının, yanlış algıların bir an önce değiştirilmesi gerekiyor. Küresel cinsiyet eşitsizliği endeksi, ekonomik, politik, sağlık ve eğitim alanlarında cinsiyet ayrımlarının takibi için önemli bir araç görevi görmektedir” dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolasıyla yayımladığı açıklamasında güçlü kadınların varlığının güçlü bir geleceği mümkün kılacağına vurgu yaparak, kadınların ekonomik katılımının artırılmasının önemine dikkat çekti. Küresel cinsiyet eşitsizliği endeksi rakamlarına işaret eden ATSO Başkanı Ali Bahar, “Küresel cinsiyet eşitsizliği endeksi; ekonomik, politik, sağlık ve eğitim alanlarındaki cinsiyet ayrımlarının tutarlı bir şekilde izlenmesi için bir araç görevi görmektedir. Bu endekse dahil edilen 146 ülkenin tümü için 2022’teki küresel cinsiyet eşitsizliği skoru yüzde 68,1 iken bu oran, 2023 yılında yüzde 68,4 olarak gerçekleşmiştir. Her ne kadar küresel cinsiyet eşitsizliği skorunda bir önceki yıla göre 0,3 puanlık bir iyileşmenin olduğunu görülse de hala istenilen düzeye ulaşamamıştır” diye konuştu.

EĞİTİME ERİŞİMDEKİ İLERLEME SAĞLANMALI

İyileşmenin sağlanabilmesi için en önemli etkenin kadınların eğitime erişimindeki ilerleme olduğunu vurgulayan Başkan Bahar, “Türkiye için cinsiyet eşitsizliği endeksine bakıldığında ise farklı alt sektörlerde olumlu yönde ilerlemelerin olduğunu görüyoruz. Genel olarak cinsiyet eşitliğindeki toplam ilerlemenin 2006 yılından günümüze kadar 4,1 puanlık bir artış göstermiştir. Bu artıştaki ilerleme devam ederse eğer küresel cinsiyet farkının 131 yıl içinde kapanırken, kadınlar ve erkekler arasındaki ekonomik cinsiyet farkının 169 yılda kapanacağı tahmin edilmektedir” ifadelerini kullandı. Kadınların işgücü piyasasında çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğine işaret eden Başkan Bahar, “Kadınlarımızın alacakları nitelikli bir eğitimle bunun mümkün olacağına inanıyorum. Kadınların ekonomik katılımının artırılması hem kadınlara finansal özgürlük sağlamakta hem de aile bütçesine katkı sağlamaktadır” dedi.

KADIN İSTİHDAMINDA ÖNCÜ OLMAK İSTİYORUZ

ATSO ve Antalya OSB olarak kadın istihdamında öncü olmayı hedeflediklerini belirten Başkan Bahar, “Türkiye’de kadınların ekonomik katılımının artırılması için iş dünyasında önemli görevler düşmektedir. Biz ATSO olarak her geçen yıl istihdam ettiğimiz kadın çalışan sayımızı arttırmaktayız. Odamızda toplamda 119 personel olup bunların 62’si kadın personeldir. 2023-2024 yıl bazında toplam 19 kadın personel istihdamı gerçekleştirdik. Yönetici pozisyonunda çalışan toplamda 22 kadın personelimiz bulunuyor. Her geçen yıl kadın çalışanların iş koşullarının iyileştiği ve kurum içinde yönetici pozisyonlarına geldiğini görüyoruz” diye konuştu.

SANAYİDE KADIN ELİ PROJESİNİ ANTALYA’DA YEŞERTTİK

Birçok ülkede işgücü piyasasında kadınlar ve erkekler arasında önemli eşitsizliklerin devam ettiğini belirten Başkan Bahar, “Genel olarak küresel işgücü piyasasında kadın çalışanların sayısı azalırken, Antalya’da son dönemde hem sanayinin ihtiyacı olan nitelikli personeli sağlamak hem de kadınların işgücü piyasasında destek olmak amacıyla; TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’muz tarafından başlatılan, bizim de destekçisi olduğumuz “Sanayide Kadın Eli” projesi ile çok ciddi bir ivme kazandık. Bu projeyle birlikte birçok kadının işgücü piyasasına katılımı sağlandı. İnanıyorum ki Antalya’da yeşermeye başlayan bu proje yakın zamanda diğer illerimizde de hayata geçecek ve kadınlarımızın” İfadelerini kullandı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla güçlü kadınların ve annelerin gününü kutlayan Başkan Bahar, “Bir toplumun temelini oluşturan aile kurumunda anne, eş ve kadın gibi birçok statüsü bulunan, büyük özveri, emek ve sabırla her türlü zorluğun üstesinden gelen güçlü kadınlarımız ve annelerimizin gününü kutluyorum” dedi.