30.Grup (İnşaat faaliyetleri) Meslek Komitesi, kamuyla işbirliği yapan müteahhitler için fiyat farkı kararnamesinin acilen çıkarılmasını istedi.

Sektör mensubu grup üyelerinden gelen şikayetler ele alan komite üyeleri, ekonomi alanında düzenlemeler içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ilgili maddesine Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa sözleşmelerin tasfiyesi veya devri hakkında geçici madde eklendiğini, ancak yükleniciye fiyat farkı ödenmesi kararnamesinin çıkartılmadığı hatırlattılar. Son dönemde inşaat maliyetlerindeki artışın ciddi boyutlara geldiğine dikkat çekilerek, hem özel sektör hem de kamuyla iş yapan müteahhitlerin zor durumda kaldıkları belirten komite üyeleri, yaptıkları değerlendirmeler neticesinde, kamuyla işbirliği yapan müteahhitler için fiyat farkı kararnamesinin ivedilikle çıkarılmasını önerdi.

Komite, bu çerçevede meslek komitesi önerisinin değerlendirilmesi maksadıyla, TOBB aracılığıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazı yazılmasını istedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin kararını olumlu bularak gerekli girişimlere başladı.