Küresel kaynakların verimli kullanılması konusu, tüm kamu kurum, kuruluş, özel sektörün ve aslında her vatandaşın sorumluluğudur.

Türkiye genelinde şehir otellerinden, kıyı otellerine kadar 5 bin civarında otel bulunmaktadır. Bu otellerimizde israf edilen gıda miktarının boyutu maalesef çok büyük durumdadır. Eskiye oranla Gıda israfına yönelik çalışmalar Türkiye genelinde büyük ivme kazandı. Bu konunun önemi kapsamında etin ve itinalı çalışmalar yapılmaya başlanması çok memnun edici duruyor. Ayrıca sadece otel olarak düşünmeyelim; AVM, Market,  Restoranlar, yemekhanelerde de aynı sorun bulunmaktadır.

Turuncu bayrak projesi bu konuda önemli bir farkındalık yarattı. Gıda israfının önlenmesi ve gıdanın korunması amacıyla yapılan çalışmalara doğrudan katkı sağlayan bir sistem kuruldu. Projenin hedefleri ise her birimizin vatandaş olarak bilmemiz, benimsememiz ve uygulamamız gereken durumlar.

Turuncu bayrak projesinin hedefleri:

  • Gelecek nesillere yaşanabilir bir gezegen bırakmak
  • Sürdürülebilir bir yaşam oluşturmak
  • İsraf konusunda bilgilendirmeler yaparak toplumdaki farkındalık düzeyini arttırmak
  • Çocukları gelecekte farkındalık sahibi bireyler olarak yetiştirmelerine katkıda bulunmak
  • Gıda israfını %70 oranında azaltmak
  • Doğal kaynakları korumak
  • Ülke ekonomisine katkıda bulunmak
  • Uluslararası alanda öncülük ederek dünya çapında gıda dostu bir akım oluşturmak.

2021 Birleşmiş Milletler gıda israfı raporuna göre Türkiye’de her yıl 7.7 milyon ton yiyecek çöpe atılıyor. Türkiye, dünya genelinde en fazla gıdanın israf edildiği ülkeler arasında yer alıyor.

Kaynaklarımızı daha verimli kullanmak için farkındalık yaratmak, projeler üretmek, işletmelerimizin bu konuda daha hassas olmaları konusunda eğitimler düzenlemek için Oda olarak, paydaşlarımızla daha etkin çalışmalar yürüteceğiz.

Üretimin ana maddesi olan ve hayat kalitemizi iyileştiren kaynaklarımızın kullanımından vazgeçemeyeceğimize göre onları verimli kullanalım. Hep beraber taşın altına elimizi koyarsak, çocuklarımızın geleceği ve daha yeşil bir dünya için sorumluluğumuzun bilincinde oluruz. Sürdürülebilir bir ekosistem kurmak hepimizin ortak amacıdır.

Kaynakça

Turuncubayrak.org

bbc.com

Kurumsal Gelişim Müdürlüğü