2.Grup (Hayvancılık ve hayvansal ürünler) Meslek Komitesi, hayvan yem fiyatlarına ivedilikle müdahale edilmesini önerdi. Hayvancılık sektöründe yerli üreticinin imkanlar çerçevesinde ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalıştığı, ancak girdi maliyetlerinde de her geçen gün artış yaşandığını dile getiren komite üyeleri, sektörün en önemli girdi kalemini oluşturan yemin ana hammaddesi olan soyanın, ülkemizde yeteri kadar üretilmediği için sanayi kuruluşlarının büyük bir bölümünün ithalata başvurduğu, soya da ithal edildiğinden döviz kurunun yükselmesiyle
birlikte yem fiyatlarının da yükseldiğine vurgu yaptılar.

Büyükbaş ve kanatlı hayvan sektöründe girdilerin birçoğunun dolar bazlı olmasının üreticide ciddi bir zam baskısı yarattığını dile getiren komite, özellikle yükselen kurun yem fiyatlarına yansımasına ivedi bir şekilde müdahale edilmesi gerektiğini belirtti. Söz konusu önerilerinin hayata geçirilmesi amacıyla TOBB aracılığıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’na yazı yazılması istendi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin isteğini olumlu bularak gerekli girişimlere başladı.