Otopark Yönetmeliği’nin uygulanması ertelensin

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 30. Grup (İnşaat faaliyetleri) Meslek Komitesi Mayıs ayı olağan toplantısını vide okonferans yöntemiyle gerçekleştirdi.

Toplantıda Komite üyeleri tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanarak 22 Şubat 2018 tarih ve 30340 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Otopark Yönetmeliği’nin yürürlüğe girme tarihinin daha önce de birkaç defa uzatılmasının ardından son olarak yönetmeliğinin yürürlüğe girme tarihinin 30 Haziran 2020’ye alındığı hatırlatıldı.

Komite önerisiyle ATSO tarafından daha önce de konu ile ilgili olarak sürenin 1 veya 2 yıl gibi sürelerde uzatılması yönünde çok defa yazı yazıldığını belirten Komite üyeleri, gelinen süreçte içinde bulunulan Covid-19 pandemisinin özelikle inşaat sektörü üzerindeki olumsuz etkileri ve inşaat sektöründeki ciddi ekonomik ve yapısal sorunların devam etmesinden dolayı uygulamanın yılsonuna kadar ertelenmesi konusunda çalışmalar yapılmasını önerdi.

Genelge yanlış yorumlanıyor

Ayrıca, tek yapı ruhsatı ile birden fazla blok inşaatı yapan müteahhitlerin bitirilen blokların iskanlarını almak için gerekli olan ilişkisizlik belgesi, yani borcu yoktur belgesini Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerinden alabildikleri, ancak sonraki süreçte bitirilen son blok inşaatı için SGK Müdürlüklerine müracaat ettiklerinde, Müdürlük çalışanlarının Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünün 04.02.2011 tarih ve 2011/13 sayılı genelgesine 2015/16 sayılı genelgesi ile eklenen “Tek yapı ruhsatı ile birden fazla blok inşaatı yapılması ve işverence talep edilmesi halinde belirtilen her bir blok için ön inceleme değerlendirme işlemi yapılabilir ve her bir blok için ayrı ilişkisizlik belgesi verilebilir. Bu durumda inşaatın tümünün bitirilmesi halinde ayrıca toplam metrekare üzerinde ön inceleme değerlendirme işlemi yapılamaz. Dolayısıyla daha önce bitirilen ve ilişkisizlik belgesi verilen inşaatların yüzölçümleri değerlendirmede dikkate alınmaz.” ibaresine göre işlem yapmaları ve ilişkisizlik belgesi yani borcu yoktur belgesini vermeleri gerekirken, söz konusu genelgenin hemen bir altındaki cümlede yer alan “Tek yapı ruhsatı ile bir blok olarak yapılacak inşaatların bitirilen kısımları için ayrı ayrı ilişkisizlik belgesi istenmesi halinde ilk ilişkisizlik belgesi verildikten sonra müteakip ilişkisizlik belgesi verilmesi aşamasında asgari işçilik ön değerlendirmesi işleminde daha önce ilişkisizlik belgesi verilen kısımlarda hesaplamaya dahil edilir.” ibaresini yanlış yorumlayarak ilişkisizlik belgesi, yani borcu yoktur belgesini vermedikleri, daha önceki bloklar için “Fark İşçilik Prim Borcu” çıkarttıkları belirtilmiştir.

Bu nedenle, sektör üyelerinin hem maddi olarak mağduriyetler yaşadığı, hem de iş ve zaman kaybı yaşadıkları belirtilerek, bahsedilen sorunun çözüme kavuşturulması için SGK Müdürlüklerinin söz konusu tebliği doğru yorumlamalarının sağlanması maksadıyla SGK Başkanlığına yazı yazılarak sorunun çözüme kavuşması talep edildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu komitenin isteğini yerinde bularak gerekli çalışmaları başlattı.