Antalya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren ATSO Akademi’de 13 Eylül 2019 tarihinde düzenlenen “ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi” 26 kursiyerin katılımı ile gerçekleşti.

Eğitmen Rasim Yılmaz, kursiyerlere “Dokümante edilmiş (yazılı) bilgi kavramı TS EN ISO 9001:2015 kapsamında kuruluşun oluşturması gereken dokümanlar (kuruluş içeriği ve kapsamı, proseslerin gerçekleştirilmesi için gerekli yazılı bilgiler, kalite politikası, kalite hedefleri)

TS EN ISO 9001:2015 kapsamında kuruluşun ihtiyaç duyabileceği dokümanlar (organizasyon şemaları, proses haritaları, akış şemaları, prosedürler, talimatlar, şartnameler, kalite planları, kalite el kitabı (kitapları), stratejik planlar, formlar)

TS EN ISO 9001:2015 kapsamında kuruluş tarafından uygunluğun delili olarak sürekliliğinin sağlanması gereken dokümanlar (kayıtlar)” konularında bilgiler verirken, eğitim pratik çalışmalar ve sertifika töreni ile sona erdi