21.Grup (Metal, makine ve teknik imalatı) Meslek Komitesi, asgari ücret artışı nedeniyle işverenlerin üzerine düşen yükün azaltılması için SGK primi, Stopaj ve işsizlik Sigorta Fonu gibi giderlerin de düşürülmesi gerektiğini bildirdi. Komite ayrıca teknik servis hizmeti veren ticari araçlar için akaryakıt bedelinde indirime gidilmesini önerdi.

Komite üyeleri, geçtiğimiz günlerde milyonlarca işvereni ve çalışanı çok yakından ilgilendiren asgari ücretin yüzde 26,50’lik bir artışla 2020.-TL olarak açıklandığını, bu durumun asgari ücretle çalışan milyonlarca çalışan vatandaşımız açısından olumlu bir gelişme olduğu, ancak buna karşılık işverenlerimizin üzerindeki yükü arttırdığını ifade ettiler.

Asgari ücrette yapılan bu artışta, ülkemizdeki ekonomik durumun, piyasa şartlarının, çalışanların durumlarının göz önünde bulundurulması yanında işverenlerin durumlarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten komite üyeleri, özellikle işverenlerin üzerine düşen yükün devletimiz tarafından paylaşılması gerektiği ve asgari ücret için ödenen SGK primi, Stopaj ve İşveren İşsizlik Sigorta Fonu oranlarının düşürülmesi gibi uygulamalarla işverenlere destek sağlanması gerektiğini dile getirdiler.

Bu çerçevede, komitenin yukarıda bahsedilen taleplerinin TOBB aracılığıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na iletilmesi istendi.

İNDİRİMLİ YAKIT

Komite üyeleri, teknik servis hizmeti veren üyelerin günümüz şartlarında yaşadıkları rekabet ortamında çok zorlandıklarını, vermiş oldukları servis hizmetlerinden kar elde edemediklerini, hatta zarar etme noktasına geldiklerini belirterek, bu hizmeti verirken en büyük gider kaleminin başında servis araçlarının akaryakıt giderinin olduğu, ayrıca servis araçlarına her yıl yapılmak zorunda olan muayene ücretleri, zorunlu trafik sigortası ve kasko ücretlerinin olduğunu hatırlattılar.

Denizcilik sektöründeki yat ve teknelerin bir şirket adına kayıtlı yani ticari olması halinde kullanılan mazota sıfır ÖTV uygulandığı, dolayısı ile mazotu neredeyse 1/3 fiyatına aldıklarını hatırlatan komite üyeleri, bu örnekte olduğu gibi teknik servis hizmeti veren üyelerin bu hizmeti verirken kullandıkları ticari araçları için gerekli mazot için de aynı uygulamanın yapılabileceği ve muayene ücretlerinde de indirime gidilebileceğini dile getirdiler.

Komite, teknik servis hizmeti veren üyelerimizin yukarıda belirtilen sorunlarını çözmek adına yasal düzenleme yapılması için TOBB aracılığıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasını önerdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu komitenin öneri ve isteklerini olumlu bularak gerekli girişimlere başladı.