Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre Kasım ayında Türkiye genelinde ihracat hacmi 19 milyar 878 milyon $ düzeyinde gerçekleşirken, Antalya düzeyinde ihracat hacmi geçen yılın aynı ayına göre %11,6’lık artışla 164 milyon 443 bin $ olarak gerçekleşmiştir. Buna göre Antalya Kasım ayı ihracatı %33,3 oranında artan Türkiye ihracatının altında bir seyir izlemiştir.

Yılın on bir aylık dönemine bakıldığı zaman da tıpkı Kasım ayında olduğu gibi Türkiye ortalamasının altında seyreden Antalya iline ait ihracat artışı, geçen yılın aynı dönemine göre %28,4’lük bir artışla 1 milyar 663 milyon $ düzeyinde gerçekleşmiştir.


Eylül ve Ekim aylarına bakıldığında Türkiye ortalamasına paralel bir seyir izleyen Antalya ihracatı, Kasım ayında Türkiye artış hızına ayak uyduramadığı için Türkiye ortalamasının yaklaşık 3 puan gerisinde bir artış göstermiştir.

İhracatta İlk Üç Sıra Gelenekselleşti
Antalya’nın en yüksek ihracat hacmine sahip ilk 10 sektör incelendiğinde, yılın ilk on bir aylık döneminde en fazla ihracatı yapılan ürün gurubu, 52 milyon 497 bin $ ile “Yaş Meyve ve Sebze” olurken, bu ürün grubunu 31 milyon 739 bin $ ile “Madencilik Ürünleri” ve 25 milyon 472 bin $ ile “Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri” izlemektedir.

Yaş sebze ve meyve ihracatı Antalya için en önemli kalem olmaya devam ederken, madencilik ürünleri ve mobilya, kağıt ve ormancılık ürünleri de her ay olduğu gibi ikinci ve üçüncü sıradaki yerlerini korumaya devam etmektedirler.

Yaş Sebze ve Meyve İhracatı Kasım Ayında da Ortalamanın Gerisinde Kaldı
Antalya ihracatında hacim bakımından ilk sırada yer alan yaş sebze ve meyve ürün grubunda, Ekim ayında Antalya ortalamasının üzerinde bir artış yaşanmasına rağmen, son iki çeyreklik dönemde ortalamanın gerisinde bir artış kaydedilmiştir.

Kasım ayında da son aylarda olduğu gibi %7,3 oranında artan yaş sebze ve meyve ihracatı %11,6 oranında artan Antalya ihracat ortalamasının 4,3 puan gerisinde kalmıştır. Ocak – Kasım dönemine bakıldığında da yine benzer bir durum söz konusudur. Bu dönemde Antalya ihracatı bir önceki yıla göre %28,4 oranında artarken, yaş sebze ve meyve ihracatındaki artış %13,1 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Antalya için tarım sektörünün önemi ve tarım sektörü içerisinde de yaş sebze ve meyve üretiminin öncü olduğu düşünülürse, sektör ihracatında gözlenen yavaşlamaya önlem alınması zorunlu bir hal almıştır.

“Yaş sebze ve meyvenin” ardından ikinci sırada yer alan “madencilik sektörü” önceki aylarda ortalamanın üzerinde bir ihracat artışı göstermesine rağmen Kasım ayında ortalamanın altında bir artış göstermiştir. Ancak yılın 11 aylık dönemine bakıldığında sektör ihracatındaki artışın Antalya ortalamasının üzerinde yer aldığı görülmektedir.

Antalya’dan ihraç edilen ilk on ürün arasında Ocak – Kasım döneminde en fazla artış gösteren sektör ise “yaş sebze ve meyve” ile “madencilik ürünlerinden” sonra üçüncü sırada yer alan “mobilya, kağıt ve orman ürünleri” sektöründe gerçekleşmiştir.

“Mobilya, kağıt ve orman ürünleri” sektöründe 11 aylık dönemde 256 milyon 876 bin $ ihracat gerçekleşirken, geçen yıla göre %76,1 oranında ihracat artışı kaydedilmiştir.

Rusya’nın Nar ve Biber Yasakları Antalya İhracatına da Yansıdı
Ocak – Kasım döneminde Antalya’nın en yüksek ihracat hacmine sahip ilk 10 ülke incelendiğinde, önceki yıllarda olduğu gibi Almanya ve Rusya Federasyonu ilk sırada yer alırken, özellikle Rusya Federasyonu ve Çin’e yapılan ihracatın azalması dikkat çekicidir.

Rusya’nın Türkiye’den ithal edilen özellikle nar ve biber gibi yaş sebze ve meyve ürünlerine yasak getirmesi ve denetim şartlarında değişikliğe gitmesi, Kasım ayında Rusya’ya yapılan ihracat azalışının en önemli nedeni olarak görülmektedir.

Antalya ihracatında önemli destinasyonlar arasında sayılan Çin, Özbekistan ve Birleşik Krallık gibi ülkelere yapılan ihracatın azalmış olması da bir diğer dikkat çekici konudur. Kasım ayında Antaşya’dan Çin’e yapılan ihracat %36,9, Özbekistan’a yapılan ihracat ise %36,5 oranında azalış göstermiştir.

Son birkaç aydır ihracatın ortalamanın altında artış gösterdiği ve hatta bazı aylar negatif olduğu Ukrayna, ABD ve Hollanda gibi ülkelere yapılan ihracat ise Kasım ayında önemli bir artış göstermiştir.

Ukrayna, 12 milyon $ ile Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ikinci ülke konumundayken, ihracat hacminde geçen yılın aynı ayına göre %36,2 oranında artış kaydetmiştir. Aynı dönemde ABD’ye yapılan ihracattaki artış %68,9, Hollanda’ya yapılan ihracat artışı ise %36,2 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Araştırma ve Ticaret Geliştirme Müdürlüğü