ATSO 36.Grup (Oteller ve Benzer Konaklama Yerleri) Meslek Komitesi, Nisan ayı olağan toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

Toplantıda; Özel Yükseköğrenim Öğrenci Yurtlarının 16 Mart 2020 tarihi itibariyle pandemi nedeni ile faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldıkları belirtilerek, yurtlarının faaliyetlerini sürdürebilmeleri için, 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösterten (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan, 2019 takvim yılında cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olup söz konusu yılda cirosuna oranla 2020 takvim yılında cirosu %50 ve üzerinde bir oranda azalan işletmelere sağlanan ciro kaybı desteği gibi Özel Yükseköğrenim Öğrenci Yurt işletmelerine de ciro kaybı desteği verilmesi önerildi. Önerinin TOBB aracılığı ile T.C. Ticaret Bakanlığına iletilmesi hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verildi.

Toplantıda ayrıca; 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara 31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen Geçici 6’ncı madde uyarınca 31 Mayıs 2021 tarihine kadar;

− Bazı mal ve hizmetlere uygulanmakta olan

katma değer vergisi oranlarının %18’den %8’e,

− Bazı mal ve hizmetlere uygulanmakta olan

katma değer vergisi oranlarının ise %8’den %1’e indirildiği hatırlatılarak, bu kapsamda, otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetlerinin KDV oranının %1’e düştüğü ifade edildi.

Komite üyeleri, koronavirüs önlemleri ile birlikte küçük ve orta ölçekli işletmelerin iç ve dış turizmden gelen gelirler açısından daralmalar yaşadığını, hatta Mart 2020 tarihinden beri pek çok küçük ve orta ölçekli otelin açılamadığını, bu sebeple de gelir elde edemediklerini vurgulayarak, 31 Mayıs 2021 tarihinde bitecek olan KDV indirim desteğinin uzatılması ve bu zor pandemi günlerinde ayakta kalmak için büyük mücadele veren Özel Yükseköğrenim Öğrenci Yurt işletmelerinin de KDV indirimi kapsamına alınmalarını önerdi.

Söz konusu önerinin TOBB aracılığı ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletilmesi konusunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verildi.

ATSO Yönetim Kurulu, komitenin önerileriyle ilgili gerekli girişimleri başlattı.