Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 15.Grup (Tarım ilaçları, gübre ve kimyasallar) Meslek Komitesi Nisan ayı toplantısını online olarak yaptı.

Toplantıda, Covit-19 ile etkin mücadele yöntemlerinin uygulamaya konulduğu süreçte, insan ve hayvan beslenmesinin temel hammaddelerini temin eden tarım ve hayvancılık alanlarında üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gıda arz güvenliğinin korunmasının daha önemli hale geldiği hatırlatılarak, tarımın milli ekonominin temeli olduğu, tarım olmazsa gıdanın da olamayacağı vurgulandı.

Üyeler, tarımsal üretimin en önemli girdisinin gübre olduğunu belirterek: ”Gübreleme olmazsa verim ve kalite olmayacağı, risklerin azaltılması için alınacak tedbirler nedeniyle gıda arzı için gerekli girdilerin elde edilmesinde yaşanacak sorunlar ile ithalatın durmasına bağlı olarak özellikle gübre gibi hammaddesinin tamamına yakını ithal edilen ürünlerin maliyetlerinin çok yükselmesi gibi gıda üretiminde sorunlar oluşturacak pek çok konuda önlemler alınması gerektiği” ifade edildi.

Komite Üyeleri, daha önce tohum, fide ve organik gübre üretiminin teşviki amacıyla verilen sübvansiyonlu krediden, 02/01/2020 tarihli ve 2015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar” kapsamında, organik gübre üreticilerine verilen desteğin kaldırıldığını hatırlattı.

Tarımın sürdürülebilirliğinin çok önemli bir hale geldiğini söyleyen komite üyeleri, bu dönemde her türlü gübre üretimini ülkemizde yapan firmalara ithalata dayalı bu sektörü daha iyiye getirebilmek için mutlaka sübvansiyonlu kredinin organik gübre üreticilerine de verilmesinin önünün açılması gerektiğini belirtti.

Dezenfektan üretiminde izinler kolaylaştırılmalı

Covit-19 ile etkin mücadele kapsamında, gübre üreticilerinden tankları ve dolum üniteleri uygun olan firmalara öncelikli olarak dezenfektan üretimi konusunda izinlerin kolaylaştırılmasını da öneren sektör mensupları, söz konusu önerinin TOBB aracılığıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’na yazılı olarak iletilmesinin Yönetim Kurulu’na sunulmasına karar verdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu komitenin taleplerini yerinde bularak gerekli çalışmayı başlattı.