Sürdürülebilir ve izlenebilir tarım politikalarını destekleyebilmek adına tarım sektöründeki sorunların belirlenmesi ve bu sorunlara katma değeri artıracak inovasyon çalışmaları için yenilikçi çözümlerin üretilmesi amacıyla Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 1.Grup (Bitkisel üretim faaliyetleri ve destekleyici hizmetler), 4.Grup (Tarım ürünlerinin işlenmesi ve gıda üretimi),  6.Grup (Tarımsal ürünlerin ticareti) ve 15. Grup (Tarım ilaçları, gübre ve kimyasallar) meslek komitesi üyelerinin katılımıyla Atatürk Konferans Salonu’nda bir araya geldi. ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz ve ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Eroğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, komiteler görüşlerini dile getirdi.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz, Antalya 4.0 projesinin ana başlıklarından biri olan Tarım 4.0 çalışmasının nihai hedefinin, tarım ve gıda sektöründeki önemli paydaşların akıllı tarımı Antalya özelinde yenilikçi ve başarılı projelerle hayata geçirmek için yol haritasının belirlenmesine katkı sağlamak olduğunu dile getirdi. Antalya’da tarım ve gıda sistemlerinin karşı karşıya olduğu ve gelecekte yüzleşeceği zorluklara karşı çözüm yolunun ‘Akıllı Tarım’ uygulamalarından yani Tarım 4.0’dan geçtiğini söyleyen Deniz, “Antalya’da tarım sektöründe yenilikçilik temelinde üretim dalının seracılık veya daha geniş olarak örtüaltı sebze tarımıdır” dedi.

M.Cihangir Deniz: “Tarımsal Açık İnovasyon Platformu Kurulmalıdır.”

Sektördeki önemli aktörlerin inovasyon odaklı sektör gelişme stratejisini hazırlama, stratejinin uygulamasını izleme ve değerlendirmesi için kamu, üniversite, özel sektör ve üretici örgütlerinin birlikte çalışacağı ‘tarımsal açık inovasyon platformu’ kurulmalıdır diyen Deniz, “Çok düşük seviyede olan İyi Tarım Uygulamaları Sertifikalı (İTU-GlobalGAP) üretim Antalya’da yaygınlaştırılmalıdır. Hatta tedrici olarak uygun bölgelerde zorunlu bir uygulama haline getirilmelidir. Kimyasal zirai ilaç maliyetlerinin azaltılması, verimin artması, kalitenin iyileşmesi ve tüketici sağlığı için risk oluşturmayacak üretim için hastalık ve zararlılara karşı fiziksel ve biyolojik mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması gerekir. İTU sertifikalı üretimin zorunlu hale gelmesi fiziksel ve biyolojik mücadele için en önemli adım olacaktır. Akıllı ve sorumlu tüketicilerin taleplerini karşılamak için “Sertifikalı Üretim” şarttır” şeklinde konuştu.

Meslek Komitesi Üyeleri, taban sularının kirletilmemesi adına çalışmalar yapılması ve politikalar oluşturulması gerektiğini, tarımda üretim deseninin belirlenmesi, satış noktalarının planlanarak yeni pazarlara ulaşılması gerektiğinin önemi üzerinde durdular.

Tarım ve destekleyici sektörlerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin de toplantıda ele alındı.