37.Grup (Restaurant, yiyecek içecek ve eğlence hizmetleri) Meslek Komitesi, son yıllarda çok sayıda döner satış yerlerinin açıldığını bu işletmelerin çoğunda sağlıksız ortamda ve çok ucuza satış yapıldığı değerlendirmesinde bulundu. Komite, iş mahkemelerinde genellikle işçi lehine kararların çıktığına vurgu yaparak kanunda işvereni de koruyan düzenlemeler yapılmasını istedi. Alkollü içeceklerdeki vergilerin aşırı yüksek olmasının turizme ve ülke ekonomisine olumsuz yansıdığını da dile getiren komite, bu konuda da düzenleme yapılmasını önerdi.

Et/tavuk döner satışı yapan işletmeler hakkında grup üyelerinden gelen şikayetleri ele alan komite üyeleri, son yıllarda çok sık aralıklarla ve çok sayıda döner satışı yapan işletmelerin açıldığına dikkat çekerek, çoğu işletmede sağlıksız ortamda ucuz fiyatlara satış yapıldığını vurguladılar.

DÖNERCİLER DENETLENMELİ

Komite üyeleri yaptıkları değerlendirmede, hem fiziki açıdan hem de hijyen açısından uygun olmayan şartlarda (kalitesiz et satışı, gramaj eksikliği, düşük fiyat, vb.) döner satışı yapan bir çok işyerinin olduğunu, bu tür işyerlerinin haksız rekabet ortamı yaratarak işini layıkıyla yapmaya çalışan sektör mensuplarını olumsuz yönde etkilediklerini dile getirdiler. Özellikle yiyecek, içecek hizmeti sunulan işletmelerde tüketilen gıdaların, son derece sıkı bir hijyen disiplini altında üretilmelerinin önemli olduğu bildiren komite üyeleri, yiyecek içecek sektöründe halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin arttırılması maksadıyla denetimlerin arttırılması önerdiler.

Bu çerçevede, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi’ne yazı yazılması istendi.

KANUN İŞ VERENİ DE KORUMALI

Komite üyeleri, sektör mensuplarından iş ve ticaret mahkemelerinde görülmekte olan davalar ile ilgili olarak aldıkları çok sayıdaki şikayet hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

İş mahkemelerinde en çok açılan davaların iş ve çalışma ilişkisinden dolayı iş akdinin feshinden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları olduğunu hatırlatan komite üyeleri, bu tür davalarda ücret alacağı, fazla mesai ücreti alacağı, yıllık ücretli izin alacağı, hafta tatili ve genel tatil ücreti alacağı ile ihbar ve kıdem tazminatı bedellerinin talep edildiğini belirttiler. İş Kanunu ve Yargıtay’ın bağlayıcı kararları nedeniyle İş Mahkemeleri hakimleri nezdinde işçilerin her zaman haklı görüldüğünü dile getiren komite üyeleri, işçi işveren arasındaki alacak davalarda işçi haklarının çoğunlukla tanık beyanına göre hesaplandığını dile getirdiler. Tanık beyanlarının işçi bakımından son derece önem teşkil ettiğini vurgulayan üyeler, işveren şikayetlerinin ortak noktası, her türlü tedbiri aldıkları halde mahkemeler tarafından işçi lehine karar verildiği yönünde olduğunu ileri sürdüler. Bu bağlamda, İş Kanunu’nda işçi ile birlikte işvereni de koruyan düzenlemeler yapılmasını öneren komite üyeleri bu çerçevede, önerilerinin değerlendirilmesi maksadıyla TOBB aracılığıyla Adalet Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasını istedi.

ALKOL VERGİSİ TURİZMİ VURUYOR

Geçtiğimiz günlerde alkollü içkilerden alınan ÖTV ve KDV oranlarının yükseltilmesiyle birlikte ülkemizdeki fiyatların Avrupa ülkelerinin birçoğuna göre aşırı derecede arttığını ifade eden komite üyeleri,  Avrupa Birliği verilerine göre Türkiye’de alkollü içki vergilerinin Euro bazında İspanya, Yunanistan gibi turizmde rakibimiz olan ülkelere göre 10 kata varan düzeyde yüksek olduğunu dile getirdiler.

Alkollü içkinin turizm sektörünün en önemli girdilerinden birisi olduğunu ve özellikle ithal içkilerin yüksek maliyetlerinin turizmde katma değeri azaltan etkenlerden birisi olduğunu ifade eden komite üyeleri, alkollü içki fiyatlarının yüksekliğinin zincirleme olarak restaurant, yiyecek, içecek ve eğlence hizmetleri sektörlerine darbe vurduğunu belirttiler. Komite üyeleri, sorunun bir başka boyutunun ise, yüksek vergiler nedeniyle kaçak içki üretiminin ve bunun neden olduğu sağlık risklerinin hızla artması olarak görüldüğünü de dile getirdiler.

Ülkemizde alkollü içki tüketimini caydırmak için, her tür reklam ve görüntü yasağı gibi birçok önlem alındığını ve bu önlemlerin haricinde ayrıca bu kadar yüksek vergiler uygulanmasının ekonomiyi olumsuz etkilemekten başka bir sonuç vermediğini dile getiren komite üyeleri, yaptıkları değerlendirme neticesinde, ekonomide yaşanan sıkıntılarla birlikte sektörde faaliyet gösteren işletmelerin dayanma güçlerinin azaldığına da vurgu yaptılar. Vergi oranlarının makul düzeylere çekilmesinin sağlanmasını isteyen komite üyeleri bu maksatla TOBB aracılığıyla gereği için Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’na, bilgi içinse Sağlık Bakanlığı’na yazı yazılmasını önerdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu komitenin öneri ve isteklerini yerinde bularak gerekli girişimlere başladı.