8.Grup (Toptan ve perakende gıda dağıtımı ve pazarlaması) Meslek Komitesi, ulusal zincir marketlerin ürünlerini işyeri dışında sergileyerek kaldırımı işgal ederek görüntü kirliliği ve kargaşaya sebep olduğunu belirterek önlem alınmasını istedi. Komite, market sayısının çok fazla olduğu kentimizde bu işyerlerinin hangi ölçek ve mesafede açılacağı, o semtteki gelir durumu, nüfus ve araç trafiğinin de dikkate alınması gerektiğine vurgu yaparak perakende yasasında yeni düzenlemeler getirilmesini önerdi.

Oda üyelerinden gelen şikayetler ele alan komite üyeleri, her semtte faaliyetini sürdüren toptan ve perakende gıda satışı yapan ulusal zincir marketlerin işyeri önleri ve yanlarını kapatarak faaliyet alanlarına dahil ettikleri, ürünlerini işyeri dışına çıkararak sergiledikleri, bu durumun da yaya trafiğini olumsuz etkilediği, görüntü kirliliği ve karmaşaya sebep olduğu, en önemlisi de haksız rekabete neden olduğunu belirttiler.

Komite üyeleri yaptığı değerlendirmeler neticesinde, ulusal zincir mağazaların kaldırım işgallerinin ortadan kaldırılması, binalarda taban alanı dışında kendi bahçe hudutları dışına taşan işletmenin her cephesinde açık ve kapalı yapılan çıkmalara izin verilmemesi için gerekli önlemlerin alınması ve denetimlerin sık sık yapılmasının faydalı olacağı ifade ederek, bu çerçevede Büyükşehir ve Merkez İlçe Belediyelerine yazı yazılmasını istedi.

PERAKENDE YASASI

Komite üyeleri, ilimizde iş yeri enflasyonu yaşandığına vurgu yaparak, bir cadde üzerinde aynı sektör mensubu birçok firmanın bulunduğunu aynı cadde veya sokakta, aynı faaliyet kolunda birbiriyle rekabet eden birçok işyerinin verimli kazanç sağlayamadığı ifade ettiler.

Komite üyeleri, yan yana faaliyet gösteren özellikle market işletmelerinin yarattığı haksız rekabet konusunu da dile getirdiler. Marketlerin hangi ölçek ve mesafede açılacağı, o semtteki nüfus, gelir durumu, market sayısı ve o bölgede nasıl bir araç trafiği yarattığı vb. kriterlerin önemli olduğu belirten komite üyeleri, toplu satın alma gücüyle fiyat kıran zincir market markalarının rekabeti önleyici fiyatlarla rafa çıkıp o bölgedeki esnafı zor durumda bırakmasının önüne geçilmesinin faydalı olacağı yönünde görüş belirttiler. Komite, bu doğrultuda Perakende Yasası’nda ivedilikle yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Komite, önerilerinin değerlendirilmesi maksadıyla TOBB aracılığıyla Ticaret Bakanlığı’na yazı yazılmasını önerdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin öneri ve isteklerini yerinde bularak gerekli girişimlere başladı.