21.Grup (Metal, makine ve teknik imalatı) Meslek Komitesi, zirai mücadele alet ve makine ticareti yapabilmek için üniversite ve odalar destekli alınacak eğitim sertifikasının yeterli olması istendi.

Komite üyeleri, her türlü zirai mücadele alet ve makineleri ticareti yapan grup üyelerinden gelen şikayetlerde, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde zirai mücadele alet ve makinelerinin satışı için Bayilik İzin Belgesi olmayan küçük işletmelere büyük cezalar (işletmedeki bütün zirai mücadele alet ve makinelerinin toplatılması vb.) verildiği, bu durumun da söz konusu işletmelere maddi ve manevi yönden çok büyük ve onarılamaz zararlar verdiğini ifade ettiler.

Yürürlükteki Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik’in beşinci bölümünün “Bayilik yapabilecekler” başlığı altında, “Zirai mücadele alet ve makinelerin satışları, Bayilik İzin Belgesi almış, yetkili gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır” ve “Bayilerde aranacak koşullar” başlığı altında “Bayilik İzin Belgesi verilecek girişimcilerin ziraat mühendisi veya ziraat yüksek mühendisi unvanlarından birine sahip olması gereklidir” ibaresinin bulunduğunu hatırlatan komite üyeleri, durumu bu koşula uymayanlar için de, “Ancak; bayilik yapmak isteyen kişi ve kuruluşlar, birinci fıkrada belirtilen unvanlardan birine sahip olan bir kişiyi, bayi olmak üzere, ‘satıştan sorumlu teknik eleman’ olarak istihdam etmek koşulu ile Bayilik İzin Belgesi alabilirler” ibarelerinin yer aldığını hatırlattılar.

Komite üyeleri, küçük işletmelerin ilgili yönetmelikte belirtilen kişileri istihdam etmeleri ve bulmalarının hem zor olduğu hem de günümüz ekonomik koşulları açısından mümkün olmadığını dile getirdiler.

Bahse konu sorunun ortadan kaldırılması için mevcut yönetmeliğin ilgili bölümüne, “Üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerinden alınmış zirai mücadele alet ve makineleri satışı eğitim sertifikasına sahip olan bir kişiyi, bayi olmak üzere, ‘satıştan sorumlu teknik eleman’ olarak istihdam etmek koşulu ile Bayilik İzin Belgesi alabilirler” ibaresinin eklenmesini isteyen komite üyeleri, sonrasında üniversiteler ile Odalar arasında protokoller imzalanarak bahsi geçen eğitimlerin verilmesi gerektiği yönünde görüşlerini belirttiler.

Komite, bu önerilerinin TOBB aracılığıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletilmesini istedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu komitenin önerisini yerinde bularak gerekli girişimleri başlattı.