Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 11.Grup (Orman ürünlerinin işlenmesi ve ticareti) Meslek Komitesi Mayıs ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Online olarak yapılan toplantıda, 24.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 518 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Covit-19 salgınından ve alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen mükelleflerin, Vergi Usul Kanunu’nun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırıldığı, bu kapsamda vergi, stopaj ve SGK prim ödemelerinin de 6 ay ertelendiği hatırlatıldı.

Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ödemeleri gereken muhtasar (gelir vergisi, stopaj), katma değer vergileri ve SGK prim ödemelerinin 6 ay ertelenmesinin çözüm sağlayamayacağı, bazı işletmelerin İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile ileri bir tarihe kadar kapatıldığı, diğer İşletmelerin ise zaten uzun süredir iş yapamadığını söyleyen komite üyeleri, bu şartlarda gelir sağlayamayan bir işletme sahibinin 6 ay sonra çek, kredi, vergi, SGK prim vb. ödemeleri yapacak ekonomik güce sahip olmayacağını ifade etti.

Üyeler bu kapsamda; Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ödenmesi gereken ve 6 ay ertelenen SGK prim ödemelerinin %50 sinin devlet tarafından karşılanması veya mümkün olmaması halinde 3 aylık ödenmeyen SGK primlerinin, 2021 yılında 12 eşit taksit halinde ödenmesini önerdi.

Toplantıda, önerinin TOBB aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazılı olarak iletilmesi hususunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına karar verildi.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu komitenin isteğini yerinde bularak gerekli çalışmayı başlattı.