Dünyadan her yıl milyonlarca insanı ağırlayan Antalya, Ulu Önder Atatürk’ün gençlere armağanı Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yılını yaşadığımız bugünlerde de gençleri kendisine çeken önemli bir kent durumunda.

Antalya, her ne kadar ülkenin en az genç nüfus oranına sahip 8’inci il olsa da, aynı yaş aralığında en fazla göç alan iller içinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’dan sonra 5’inci il. Bu durumuyla Antalya, genç nüfusu kendisine çekmede önemli bir yere sahip bulunuyor.

Antalya’nın nüfusunun %13,9’unu 15-24 yaş aralığındaki genç olarak nitelendirilen grup oluşturmaktadır. Bu değer ile Antalya, genç nüfusun toplam nüfus içindeki payı açısından en az genç nüfus oranına sahip 8. ildir (Antalya’dan daha az genç nüfus oranına sahip iller sırasıyla; Muğla, Balıkesir, İzmir, Sinop, Aydın, Bursa ve Ordu’dur). TÜİK 2019 yılı verilerine göre Antalya’da yaşayan 2,5 milyondan fazla nüfusun yaklaşık 350 bini gençler oluşturmaktadır.

Antalya, Ülkedeki genç nüfusu çekiyor

Öte yandan illerin aldıkları göçlerin yaş kırılımı incelendiğinde Antalya, 15-24 yaş aralığında en fazla göç alan iller içinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’dan sonra 5. ildir. TÜİK verilerine göre Antalya, 2008’den 2019 yılına kadar (2012 ve 2016 yılları dışında) 5. sıradaki konumunu hep koruyabilmiştir. 2019 yılında Antalya’nın aldığı toplam göçün %30’unu 15-24 yaş aralığındaki gençler oluşturmuştur. Bunu, görece genç grubuna dahil edilebilecek 25-29 yaş aralığı takip etmektedir. Antalya’nın 2012 yılından itibaren aldığı göçte, genç sayısı genellikle artmıştır. 2016 yılında bir düşüş görülse de bu yıldan sonra artış trendini tekrar yakalayabilmiştir. Aşağıdaki şekil incelendiğinde, Antalya’ya gelen yabancı turist sayısı ile Antalya’nın aldığı genç göç arasında bir korelasyon olduğu görülmektedir. Bu iki göstergenin birbirine benzer bir trend sergilediğini söylemek mümkündür. Antalya’nın aldığı göçte gençlerin sayınsın azaldığı dönemlerin, şehrin turizm açısından durgunluk yaşadığı dönemlere denk gelmesi, genç nüfusun daha çok turizm için Antalya’yı tercih ettiğine yönelik bir gösterge olarak değerlendirilebilir. Bu gösterge, Antalya’nın ekonomisinin en önemli kısmını oluşturan turizm sektöründe, gençlerin oldukça önemli bir rol oynadığına işaret etmektedir.

Spor dünyasındaki yeri ile Antalya, gençler için önemli bir kaynak

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerinde Antalya’nın konumu incelendiğinde, 2018 yılı verilerine göre Antalya’da yaklaşık 152 bin lisanslı sporcunun bulunduğu görülmektedir. Bu sayı ile Antalya; İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli’nden sonra 5. sırada yer almaktadır. Benzer şekilde illerde bulunan kulüp sayıları incelendiğinde de Antalya yine 5. sırada yer almaktadır (İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’nın ardından).

Antalya, gençleri kendisine çekmede başarı gösteriyor

Tüm bu veriler göz önüne alındığında, toplam nüfus içerisindeki genç nüfusun payı açısından değerlendirildiğinde, Antalya görece birçok ilin gerisinde kalsa da genç nüfus çekmede en önemli iller arasında yer almaktadır. Antalya’nın gençler için önemli bir merkez olmasında daha çok genç nüfusa hitap eden turizm sektörünün yanı sıra sahip olduğu spor kapasitesi de etkili olmaktadır.

Seçil Gülbudak Dil
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
Müşaviri