Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 15.Grup (Tarım ilaçları, gübre ve kimyasallar) Meslek Komitesi Kasım ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda üyeler tarafından, 5174 Sayılı Kanun doğrultusunda üyelerin iştigal konularına giren ürünlerin imalinden satışına kadar geçen süreçte meydana gelen fire ve zayiat oranlarını  belirlemek amacıyla geçtiğimiz yıllarda yapılmış olan çalışmalar, bu süreçte meydana gelen ekonomik ve teknolojik gelişmeler de dikkate alınmak suretiyle tekrar gözden geçirildi.

Üyeler, komite faaliyet alanına giren ürünlerin fire ve zayiat oranlarının aşağıda yer aldığı şekliyle güncellenmesine karar verirken, alınan karar ve konuyla ilgili ileriye dönük gelmesi muhtemel itirazi veya münferit taleplerin oda organlarınca ayrıca değerlendirilmesi hususlarının Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerisiyle ilgili gerekli girişimleri başlattı.

BOYA:

Boya imalatında kullanılan toluen ve white sprite maddelerinde fire oranı %1-3tür.

DOLGU MADDESİ İHTİVA EDEN BOYA:

Dolgu maddesi ihtiva eden boyanın imalat ve dolum aşamasındaki fire ve zayiatı %2-4’dür.

GÜBRE:

Kompoze, üre, kalsiyum amonyum nitrat, amonyum sülfat, triple süper fosfat, kükürt gibi gübre emtiasının, gemi taşımaları sonucunda meydana gelebilecek fire oranı azami %2’dir.

Ana bayilerden sun’i gübre olarak, nihai tüketiciye intikaline kadar (tali bayii aşaması dahil) kompoze ve amonyum nitralin ve genel olarak gübre çeşitlerinin oranının %1-1.5 fire  verir.

KİMYASAL GÜBRE(PLASTİK  TORBA VE BİDONLARDAKİ):

Plastik torba ve bidonlara doldurulacak olan kimyasal gübrenin imalatı, nakliyesi ve depolanması aşamasında  toplam %5 fire verir.

TOZ DETERJAN VE TEMİZLİK  MADDELERİ:

Toptan satışlarda nakliye ve istifleme  esnasında %4 fire ve zayiat verebilir.

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARI:

Zirai mücadele ilaçlarının içine konulduğu kapları delinmesi, akması, kırılması, çürümesi ve depoda bulunan ayrı tertipteki bazı ilaçların birbirlerineetkisi sonucu asgari %1, azami %2 oranında fire verir.

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARI ÜRETİMİ:

Zirai mücadele ilaçlarının üretimi sırasında %2 oranında fire verebileceğine, zirai ilaçların normal şartlar altında muhafaza süresinin 2 yıl  olduğuna ve söz konusu ilaçların depolama ve nakliyesinde bir kaza olmadığı ve depolama süreleri aşılmadığı müddetçe herhangi bir fire ve zayiatın olmayacağına karar verilmiştir.