Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 18.Grup (Plastik, kauçuk ve alüminyum) Meslek Komitesi Kasım ayı olağan toplantısında; komite üyeleri, kendi sektörleri başta olmak üzere birçok sektörde ara eleman bulmanın çok zor olduğu konusuna değindi.

Özellikle imalat sanayi ve hizmet sektöründe kalifiyeli eleman bulmanın neredeyse imkânsız olduğunu belirten komite üyeleri, mevcut kalifiye elemanların da hâli hazırdaki çalıştığı iş yerini bırakarak, çok yüksek ücretler karşılığında başka firmalarda işe başladıklarını, ara eleman sorununun kısa vadede çözüme kavuşturulamaması durumunda firmaların personel yetersizliği ile karşı karşıya kalacağı, ticaretin büyük zarara uğrayacağını dile getirdi.

Komite üyeleri, başta imalat sanayi olmak üzere ara elaman ihtiyacı olan sektörler özelinde meslek lisesi sayılarının arttırılmasını ve meslek liselerini özendirici destek unsurlarının devreye alınması önerisinde bulundu. Bahse konu önerinin TOBB aracılığıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na iletilmesi hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verildi.

ATSO Yönetim Kurulu, komitenin önerisiyle ilgili gerekli girişimleri başlattı.