Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO 14.Grup (Akaryakıt ve gaz ürünleri) Meslek Komitesi, yasak olmasına karşın yetkisiz bakkal ve marketlerde LPG tüpgaz satışının yapamayacağı, bu konuda uyarı ve denetimin sıklaştırılmasını istedi.

Komite, Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanununa göre tüp bayilerinin dışında ruhsatsız olarak tüp satışı yapılmasının yasak olmasına rağmen buna uyulmadığını, ilgili yasada, “…Boş olanlar da dahil olmak üzere LPG tüpleri: imalat fabrikaları, dağıtıcılar ve tüplü LPG bayileri dışında, şahsi ihtiyaç haricinde hiçbir kişi veya kurum tarafından bulundurulamaz, takas ve satışa konu edilemez.” hükmüne, 3.fıkrasında “Bayiler; depoları, işyerleri ve nakil araçlarında bayii oldukları dağıtıcının tescilli markası ve amblemini taşıyan LPG tüpleri bulundurmak zorundadırlar; ayrıca bayii oldukları dağıtıcının çoğunluk hissesine sahip olduğu diğer dağıtıcının tüplerini de sözleşme yapmak kaydıyla bulundurabilir ve satışını yapabilir.” hükmüne yer verildiğini hatırlattı.
Komite, İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nce alınan karar gereği bakkal ve marketlerde tüp bulunması durumunda ana dağıtım firmalarının uyarılmaları, uyarıya rağmen bu durumun devam etmesi halinde EPDK’ya bildirim yapılacağını hatırlattı.

Yetkili dağıtım firmaları tarafından bakkal ve market gibi LPG satış şartlarına uygun olmayan yerlere LPG tüpgaz satışının kesinlikle yapılmaması ve cezai müeyyide ile karşılaşmamaları adına Odamız tarafından uyarı niteliğinde bir yazı yazılması istendi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin isteğini yerinde bularak gerekli girişimlere başladığı.