Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayanoğlu başkanlığında 41.Grup (gayrimenkul faaliyetleri) Meslek Komitesi üyeleri, Ticaret İl Müdürü Seval Dizerkonca’ya bir ziyaret gerçekleştirildi.

Görüşmede 5 Haziran 2018 tarih ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile uygulama esasları üzerine fikir alış verişinde bulunuldu. Tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetleri, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi, askıya alınması ve iptaline ilişkin usul ve esaslar ele alındı.

Görüşmede ayrıca taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmelerde aranan şartlar, bu işletmelerin faaliyetlerine ilişkin yükümlülükleri ve Bakanlık, yetkili idareler ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların taşınmaz ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” konusunda sektör mensubu üyelere yönelik bilgilendirme toplantısı yapılması konusunda mutabık kalındı.