Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 10.Grup (Deri kürk ve ayakkabı) Meslek Komitesi, kiracı konumundaki bir işyeri için stopaj/KDV ödenirken kiracı olmayan işletmeler açısından haksız rekabete sebebiyet verdiğini vurgulayarak, bu vergilerin oranlarının düşürülmesini istedi.

Kiralık mülk üzerinde bir işletme açılırken, mülk sahibi ile kiracı arasındaki kira ilişkisinin kiracıya stopaj ve katma değer vergisi gibi bazı yükümlülükler yüklediğini belirten komite, işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller için kiracı tarafından, brüt kira bedeli üzerinden kesintiyle vergi dairesine kira stopaj vergisi ve katma değer vergisi ödendiğini hatırlattı. Bu bedelin mülk sahibi olan işletmeler tarafından ödenmediğine vurgu yapan komite, bu durumun kiracı olmayan işletmeler açısından haksız rekabete sebebiyet verdiğini belirtti.

Kiracı konumunda ve her türlü resmi sorumluluklarını yerine getiren sektör mensubu üyeler için haksız rekabete neden olan kira stopaj ve katma değer vergisinin düşürülmesini öneren komite, Maliye Bakanlığı’na yazı yazılarak bu durumun dengelenmesini istedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin bu önerisini yerinde bularak gerekli girişimleri başlattı.