Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 37.Grup (Restaurant, Yiyecek İçecek Ve Eğlence Hizmetleri) Meslek Komitesi Ekim ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda; 5174 Sayılı Kanun doğrultusunda üyelerin iştigal konularına giren ürünlerin imalinden satışına kadar geçen süreçte meydana gelen fire ve zayiat oranlarını belirlemek amacıyla geçtiğimiz yıllarda yapılmış olan çalışmalar, bu süreçte meydana gelen ekonomik ve teknolojik gelişmeler de dikkate alınmak suretiyle tekrar gözden geçirildi.

Bu bağlamda, komitenin faaliyet alanına giren ve ekte yer alan ürünlerin fire ve zayiat oranlarının güncelliğini koruması nedeniyle aynen devamına karar verildi.

Alınan karar ve konuyla ilgili ileriye dönük gelmesi muhtemel itirazi ve/veya münferit taleplerin oda organlarınca ayrıca değerlendirilmesi hususlarının Yönetim Kuruluna sunulmasına oybirliği ile karar verildi.