49.Grup (Sağlık hizmetleri) Meslek Komitesi, küçük yaşlarda görünen ve tedavisinde geç alınmaması gereken ‘Göz tembelliği’ ve ‘Omurga eğriliği’ rahatsızlıklarının tespiti için ilkokula başlayan çocuklardan rapor istenmesini ve öğretmenlerin de bu konularda ilkyardım eğitimi verilmesini önerdi. Komite, bankalara ödenen pos cihaz ücreti bedellerinin aşırı yüksekliği ilgili de bir düzenlemenin getirilmesi için Maliye ile Ticaret bakanlıklarıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) yazı yazılmasını istedi.

Komite üyeleri, 6 Kasım 2018 Salı günü 09.30-12.00 saatleri arasında Odamız Meclis Salonu’nda genişletilmiş bir toplantı yapılmasını, toplantının ilk bölümünde üyelerin direkt olarak fayda sağlayabilecekleri Oda hizmetlerine ilişkin Kurumsal İletişim ve Dokümantasyon Müdürlüğü tarafından genel bir bilgilendirme yapılması, ikinci bölümünde ise, sağlık sektörünün sorunları ve çözüm önerilerine yönelik çalışma yapılmasına karar verdi.

ERKEN TEŞHİS
Komite üyeleri, erken teşhisin ve ilk müdahalenin günümüz dünyasında çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, daha çok küçük yaşlarda görülen, ergenlik dönemi ve daha sonraki yaşlarda tedavi için çok geç kalınan rahatsızlıkların başında “göz tembelliği” ve “skolyoz (omurga eğriliği)” yer aldığını dile getirdiler. İlkokul birinci sınıfa başlayacak
öğrenciler için okul yönetimi tarafından istenen evraklara “göz sağlığı raporu”nun eklenmesi, “göz tembelliği”, “skolyoz (omurga eğriliği)” ve “ilkyardım” konularında gerek eğitimcilere (öğretmenlere) gerekse de velilere farkındalık eğitimlerinin verilmesi ile bir çok olumsuzluğun erken teşhis edilerek, tedavinin mümkün olabileceğini vurgulayan komite üyeleri, geleceğin teminatı ve hayatımızın en değerli varlıkları olan çocukların sağlıklı bir şekilde eğitimlerine ve hayatlarına devam edebilmeleri için erken teşhis yönünde gerekli çalışmaların yapılmasının önemine de dikkat çektiler. Komite, söz konusu önerinin hayata geçirilebilmesi maksadıyla TOBB aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’na yazı yazılmasını önerdi.

POS ÜCRETİ
Komite, 2 yıldan beri yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar için her bir bankanın ayrı ayrı olmak üzere her ay “pos ücreti” adı altında bir takım ücretler aldığını dile getirdiklerini hatırlattı.
Alışverişlerin genellikle taksitle yapıldığını ve bu sebeple de kredi kartlarının ticarette büyük öneme sahip olduğunu hatırlatan komite üyeleri, ödeme kaydedici cihaz firmaları/servisleri ile firmanın çalışmak istediği her bir bankanın aylık ayrı ayrı 30-50.-TL civarında ücret aldığı ve yıllık bazda çok yüksek meblağlara çıktığını hatırlatarak, firma sahiplerinin vergiden çok ödeme kaydedici cihaz firmaları ile anlaşma yaptıkları bankalara yeni nesil ödeme kaydedici cihaz ücreti ödedikleri daha önceki açıklamalarında da belirttiklerini vurguladılar.

Bankaların satıştan komisyon aldığı, dolayısı ile firmadan “pos ücreti” adı altında alınan ücretlerin haksız olduğu hatırlatılsa da bahse konu sorunun çözüme kavuşturulması amacıyla çalışma yapılan girişimlerden bir sonuç alamadıklarından yakınan komite üyeleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Düzenleme Daire Başkanlığı’ndan, ‘Yazarkasa üreticilerinin bakım, destek ve güvenilir işlem merkezi hizmetlerinden kaynaklanan maliyetlerini bankalara yansıttığı, söz konusu değişikliklerin bankalarda yeni ve süreklilik arz eden maliyetlere sebep olduğu, oluşan bu maliyetlerin de müşterilere ve üye işyerlerine yansıtıldığı’ şeklinde bir açıklamanın geldiğini bildirdi. Komite üyeleri, sorunun tüm sektörleri yakından ilgilendirmesi ve sorun hakkında bugüne kadar somut bir gelişme olmaması nedeniyle konunun tekrar Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK)’na yazılı olarak iletilmesini istedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin istek öneri ve kararlarını olumlu bularak gerekli girişimlere başladı.