48.Grup (Eğitim faaliyetleri) Meslek Komitesi, Üniversiteler gibi akredite olmuş kurumlardan ertifikalandırılan özel eğitim firmalarınca verilen ‘Yangın Güvenliği Eğitici Eğitimi, Arama Kurtarma Eğitici Eğitimi ve Yangın Tahliye’ eğitimlerinin, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nce kabul edilmesini istendi.

Ülkemizde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte iş sağlığı ve güvenliği konusunda birçok çalışma başlatıldığı ifade eden komite üyeleri, ilgili kanun doğrultusunda düzenlenen “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”e uygun olarak iş yerlerinde gerekli yangın tedbirlerinin alınması ve denetime hazır hale getirilmesi amacıyla çalışanlara yönelik eğitimler verildiğini hatırlattılar. Komite üyeleri, üniversiteler gibi akredite olmuş kurumlardan Yangın Güvenliği Eğitici Eğitimi, Arama Kurtarma Eğitici Eğitimi ve Yangın Tahliye konularında alınan eğitimler sonucu sertifikalandırılan özel eğitim kurumlarının işyerlerinde verdiği eğitimlerin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün yaptığı denetimlerde Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında geçerli sayılmadığından yakındı. Konuyu değerlendiren komite, mevzuat değişikliğinde değerlendirilmek üzere, mezkur yönetmeliğin 129. ve 130. maddelerinin, yetkilendirilecek özel eğitim firmalarınca verilecek eğitimlerin de geçerli olacak şekilde değiştirilmesi ve bir genelge ile duyurulmasına yönelik girişimlerde bulunulmasını önerdi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yazı yazılmasını istedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin istediğini olumlu buldu.