Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 40.Grup (Sigortacılık) Meslek Komitesi Nisan ayı olağan toplantısını online olarak yaptı.

Pandemiyle mücadele kurallarına dikkat edilmeli

Toplantıda Komite Üyeleri tarafından, COVİD-19 salgını nedeniyle sigortacılık faaliyeti ile iştigal eden üyelerimizin kişisel sağlıklarına ve toplum sağlığına dikkat etmeleri bakımından mümkünse uzaktan çalışma sistemine geçmeleri, geçemiyorlar ise sosyal mesafeyi korumaları, hijyen ve dezenfeksiyon kurallarına riayet etmeleri için grup üyelerine KomiteVİZYON aracılığıyla bilgilendirme yapılması önerildi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Üyeler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, sigorta acentelerinin mevzuatın emrettiği şekilde hareket etmeleri gerektiği, sigortalılarının her türlü bilgisini izni olmadan kullanmamaları gerektiği, aksi yönde hareket edenlere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenen ihlaller doğrultusunda cezalar kesilmeye başladığını da ifade etti.

Bu kapsamda, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27.01.2020 tarih ve 2020/58 sayılı kararı ile, bir sigorta acentesine Kanun kapsamında işlemiş olduğu bir ihlalden dolayı 22.500.-TL idari para cezası kesildiği hatırlatılarak, kanun kapsamında işlenen ihlallerle orantılı ceza miktarlarının da arttığı uyarısı yapıldı.

Grup üyelerinin hem maddi hem de manevi olarak zor durumda kalmamaları için 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uymalarının önem arz ettiği belirtilerek, üyelerin KomiteVİZYON aracılığıyla bilgilendirilmesi önerildi.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortanda standart tarife düzenlenmeli

Toplantıda, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın 20.03.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak, hasar ödeme şekillerinin tamamen standart hale getirildiği belirtilerek, teminat bedellerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlendiği ifade edildi.

Bu kapsamda bazı araç kullanım tarzlarının üst limitlerini de yine Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlediği belirtilerek, Bakanlığın belirlediği kullanım tarzları dışında kalanların ise serbest tarife olduğu, yani sigorta şirketleri tarafından belirlendiği dile getirildi.

Bunun sonucunda, hiç hoş olmayan rekabet ortamının oluştuğunu belirten Üyeler, bu durumun zaman kaybı oluştuğu ve sigorta şirketlerinin de zarar etmesine sebep olduğunu belirtti.

Komite üyeleri tarafından, serbest tarife olan söz konusu tarifenin de diğer standart olanlar gibi tek tarifeye geçilmesi gerektiği belirtilerek, konu hakkında yasal düzenleme yapılması için TOBB aracılıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasını talep etti.

Her türlü sigorta poliçesi için İlimiz sigorta acenteleri tercih edilmeli

Komite üyeleri, COVID-19 salgını sebebiyle belli yaş gruplarının sokağa çıkmalarının yasaklandığını, ayrıca birçok kişinin de ‘Evde Kal‘ çağrı ve kampanyalarına uymak ve sosyal izolasyonu sağlamak için evinden çıkmadığını, işlerini evinden takip ettiklerini dile getirdi.

Televizyon ve internet başında geçirilen sürenin önemli oranda artmış olduğu belirtilerek, bu durumu fırsat bilen ve internet ortamında satış yapan dağıtım kanallarının reklam vb. yayınlarla algı oluşturmaya başladığı bildirildi.

Bu mecradan teklif alan ya da sigorta poliçesi yaptıran kişilerin teklif ya da poliçeleri incelendiği zaman fiyatı düşük tutmak için, çok boş teminatların verildiğinin açıkça görüldüğü dile getirildi.

Bu durumda, hasar olduğu zaman hem sigortalıların mağduriyet yaşadığı hem de sigortacılık sektörüne olumsuz bir bakış açısının oluştuğu ifade edildi.

Bu nedenle, Odamız üyelerinin her türlü sigorta poliçelerini ilimizdeki sigorta acentelerinden yaptırması konusunda bütün Oda üyelerinin KomiteVİZYON aracılığıyla bilgilendirilmesi önerildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu komitenin isteklerini yerinde bularak gerekli çalışmaları başlattı.