Kreş, gündüz bakımevi ve okul öncesi eğitim kurumlarının çalışma esasları ele alındı

ATSO 48.Grup (Eğitim faaliyetleri) Meslek Komitesinin Şubat ayı olağan toplantısında, yerel yönetimlerce açılan kreş, gündüz bakımevi ve okul öncesi eğitim kurumlarının çalışma esaslarına yönelik değerlendirme yapıldı.

Yerel yönetimlerce açılan kreş, gündüz bakımevi ve okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik standart ve mevzuat olmadığını kaydeden üyeler, işleyiş ve denetim mekanizmasının belediyelere göre değişiklik gösterdiğini ifade etti. Kimi belediye kreşlerinin belediyenin iç denetimine tabi tutulurken kimi kreşlerin de MEB ve ASPB denetimine tabi tutulduğunu belirtti.

48.Grup Üyeleri bu kapsamda şu görüşleri dile getirdi: “5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin  “b” bendi ve l5. Maddesinin “b” bendi dayanağı ile açılan yerel yönetimlere bağlı kreş ve gündüz bakımevlerinin (yerel yönetimlerin bir kamu kurumu olması nedeni ile) ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik’e bağlı açılması gerektiğini düşünülmektedir.

Ancak, belediye bünyesinde açılan kreş, gündüz bakımevi ve okul öncesi eğitim kurumlarının işleyişi ve denetimlerini belirleyen yönetmeliklerin her belediyenin kendi bünyesinde hazırlandığı, ilden ile hatta aynı ilde belediyeden belediyeye farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu kapsamda, yerel yönetimlerce açılacak kreş, gündüz bakımevi ve okul öncesi eğitim kurumlarının idari yapısı, hukuki statüsü, görev, yetki, çalışma usul ve esasları dayanağının;

-“Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik” mi?

-“5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu” mu?

– “2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu” mu? olması gerektiği konusunda yönlendirmeye ihtiyaç duyulduğundan tarafımıza bilgi verilmesi.

b) “a” maddesinde de belirtilmiş olduğu gibi, yerel yönetimlerce açılan kreş, gündüz bakımevi ve özel öğretim kurumları çalışma esasları ile ilgili bir standart bir mevzuat olmadığı ifade edilmiş olup; bu kapsamda yerel yönetimlerce açılan/açılacak olan kreş ve gündüz bakımevlerinin denetimi gibi konularının da netliğe kavuşturulması gerektiği belirtilmiştir. Yerel yönetimlerce açılan kreş, gündüz bakımevlerinin kendi denetimlerini kendi yaptıkları ancak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreş ve gündüz bakımevlerinin işleyiş anlamında kendi bakanlıklarınca, eğitim anlamında Milli Eğitim Bakanlığınca denetlendikleri ifade edilmiştir. Bu çerçevede, yerel yönetimlerce açılan kreş, gündüz bakımevi ve okul öncesi eğitim kurumlarının çalışma usul ve esaslarındaki farklılıkların giderilmesi, ülke genelinde okul öncesi eğitimin standartı ve güvenlik hususları için de bir standart (mevzuat) getirilmesi önerilmiştir.

Bu kapsamda, “a” ve “b” maddelerinde belirtilen talep ve önerinin bir üst yazı ile TOBB aracılığıyla gereği için İçişleri Bakanlığı, bilgi için Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına iletilmesi önerilmiştir.

Çocuklarda İnternet Kullanımı Konusunda Veliler Bilinçlendirilmeli

48.Grup üyeleri, bilgisayar ve internet kullanımının çocuklarda yarattığı psikolojik ve sosyal konuları da ele aldı.

Modern yaşamın bir gereği haline gelen bilgisayar ve internet kullanımının, çocukların da hayatına girdiğini kaydeden üyeler, internetin iletişim ve eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarda yararları olduğu bilinse de, çocuklarda yarattığı psikolojik ve sosyal olumsuz etkilerinin yanı sıra, tehlikeler içerdiğine de vurgu yaptı. Bu kapsamda çocuklarda internet kullanımı konusunda alınacak önlemler ve yapılabilecekler konusunda velileri bilgilendirmeleri maksadıyla kreş ve gündüz bakımevi personellerinin bilgilendirilmeleri gerektiğini de ifade edildi. Komite üyeleri “Çocuklarda İnternet Kullanımı” konusunda ATSO Hizmet Binası’nda önümüzdeki aylarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü işbirliğinde bir bilgilendirme toplantısı yapılması, toplantıya 48.Grup üyelerinin de davet edilmesi hususunda karar aldı.

Özmal araçlarla öğrenci, personel ve ücretsiz müşteri servis taşıma Toplantıda, özmal araçlarla öğrenci, personel ve ücretsiz müşteri servis taşıma işinin C plakalı araçlarla yapılması talebine ilişkin UKOME Genel Kurulu’nun 04/07/2019 tarih ve 2019/07-316 sayılı kararı da gündeme alınındı.

Okul öncesi eğitim kurumlarının kendi araçları ve bünyelerinde çalıştırdıkları SGK’lı personelleri ile bu hizmeti vermelerinin, çocuklar ve velileri açısından daha doğru ve güvenli olması nedeniyle özmal araçları ile başka bir taşımacılık yapmayan, sadece kendi öğrenci taşımacılığını yapan okul öncesi eğitim kurumları için C plaka tahdidi getirilmesine ilişkin UKOME Genel Kurulu’nun 04/07/2019 tarih ve 2019/07-316 sayılı kararının kaldırılması ve okul öncesi eğitim kurumlarının bahse konu uygulamadan muaf tutulması önerildi.

Bu kapsamda, özmal araçlarla öğrenci, personel ve ücretsiz müşteri servis taşıma işinin C plakalı araçlarla yapılması talebine ilişkin UKOME Genel Kurulu’nun 04/07/2019 tarih ve 2019/07-316 sayılı kararının kısmen iptal edilmesiyle ilgili komite talebinin bir üst yazı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğüne iletilmesi önerildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu komitenin taleplerini yerinde bularak gerekli çalışmaları başlattı.