Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 37.Grup (Restaurant, Yiyecek İçecek ve Eğlence Hizmetleri) Meslek Komitesi Aralık ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda Komite üyeleri tarafından yapılan değerlendirmede, kurdaki dalgalanma, yüksek enflasyon, hammadde fiyatlarındaki artış ve teminindeki sıkıntının iç piyasada düzeni alt üst ettiği belirtilerek, yaşanan ekonomik durgunluğun tüm sektörlerde olduğu gibi restoran ve yiyecek-içecek sektörünü de olumsuz etkilediği, finansman ve alacak sorunlarının işverenlere olumsuz yansıdığı bildirildi.

Ülkemizdeki gıda stokunun önümüzdeki yılın ilk üç ayına kadar idare edebileceği sonrasında ise ciddi bir gıda krizinin kaçınılmaz olduğu ifade edilerek, Devlet tarafından piyasaları canlandıracak acil önlemlere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Ayçiçek yağına geçtiğimiz yıldan bu yana yüksek seviyelerde zam geldiği, sektör temsilcilerinin fiyatlara yetişemedikleri gibi bu artışı da müşterilere yansıtamadığı, dolayısıyla maddi zorluk yaşadıkları ifade edildi.

Diğer taraftan, Tarım Kredi Kooperatiflerinden toplu ürün (yağ, pirinç, şeker vb.) siparişinde bulunan sektör mensuplarının taleplerinin yeteri kadar karşılanamadığı, kooperatifin elinde yeterli ürün olmadığı için siparişlere yetişemediği ve bir sonraki siparişe kadar aynı ürünlerin aynı fiyattan tedarik edilemediği belirtildi.

Kamu kurumları ile sözleşme yapan hazır yemek sektör temsilcilerinin, olağanüstü maliyet artışlarını müşteriye yansıtamaması nedeniyle, ayakta kalabilmeleri, uğradıkları zararın en azından bir kısmının telafisi için devlet tarafından fiyat farkı ödenerek sektörün desteklenmesi yönünde ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ile Antalya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere tarafından konunun yetkili mercilere taşınması yanı sıra; bahse konu önerinin TOBB aracılığıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na iletilmesi konusunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verildi.

ATSO Yönetim Kurulu, komitenin önerisiyle ilgili gerekli girişimleri başlattı.