5.Grup (İçecek) Meslek Komitesi, alkollü içeceklerdeki vergi oranlarının yüksekliği yüzünden turizmde rakip ülkelerle rekabet gücünün kaybedilmekte olduğunu, bağcılığın da giderek azaldığını belirterek vergi oranlarının makul düzeye çekilmesini istedi.

Komite üyeleri, geçtiğimiz günlerde alkollü içkilerden alınan ÖTV ve KDV oranlarının yükseltilmesiyle birlikte ülkemizdeki fiyatların Avrupa ülkelerinin birçoğuna göre aşırı derecede arttığını ifade ettiler. Avrupa Birliği verilerine göre Türkiye’de alkollü içki vergilerinin Euro bazında İspanya, Yunanistan gibi turizmde rakibimiz olan ülkelere göre 10 kata varan düzeyde yüksek olduğunu dile getiren komite üyeleri, ülkemizdeki içki fiyatlarının, kişi başına geliri Türkiye’ye göre 4 kat yüksek olan ülkelerin fiyatlarıyla aynı veya daha yüksek düzeyde olmaya başladığını belirttiler.

Alkollü içkinin turizm sektörünün en önemli girdilerinden birisi olduğunu ve özellikle ithal içkilerin yüksek maliyetlerinin turizmde katma değeri azaltan etkenlerden birisi olduğunu ifade eden komite üyeleri, alkollü içki fiyatlarının yüksekliğinin zincirleme olarak restoran, imalat ve bağcılık sektörlerine de darbe vurduğunu, dünyanın en büyük üzüm üreticilerinden birisi olan ülkemizde alkollü içki sektörünün her geçen gün rekabet gücünü kaybetmekte olduğunu ve Avrupa ülkelerinde yerel düzeyde küçük şarap üreticilerinin turizmin, özellikle de kırsal turizmin önemli destek unsuru iken, ülkemizde geleneksel bağcılığın da kaybolmaya başladığını belirttiler.

Sorunun bir başka boyutunun ise, yüksek vergiler nedeniyle kaçak içki üretiminin ve bunun neden olduğu sağlık risklerinin hızla arttığını ifade eden komite üyeleri, alkollü içki tüketimini caydırmak için, her tür reklam ve görüntü yasağı gibi birçok önlem alındığını ve bu önlemlerin haricinde ayrıca bu kadar yüksek vergiler uygulanmasının ekonomiyi olumsuz etkilemekten başka bir sonuç vermediğini de dile getirdiler.

Konunun farklı boyutlara çekilmemesi için turizm, restoranlar, üreticiler ve bağcılık sektörlerinin sorunlarını yeterince dile getiremediğini, ancak ekonomide yaşanan sıkıntılarla birlikte dayanma güçlerinin azaldığını ifade eden komite üyeleri, vergi oranlarının makul düzeylere çekilmesinin sağlanması maksadıyla TOBB aracılığıyla gereği için Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’na, bilgi içinse Sağlık Bakanlığı’na yazı yazılmasını önerdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin uyarı ve önerisini olumlu bularak gerekli yazışmalara başladı.