Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2018 yılında başlatılan “Antalya 4.0” çalışmalarının ilk ürünlerinden olan Antalya 4.0 Raporu’nun tanıtım toplantısı basının yoğun katılımı ile gerçekleşti. Toplantıya Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Meclis Başkanı Süleyman Özer, Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan, Sayman Üye Ayhan Kızılsavaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Erol Erkan ve Mustafa Ayanoğlu ile rapora katkı koyan akademisyenler ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Toplantıda Antalya 4.0 çalışmalarıyla ilgili bilgi veren ATSO Başkanı Davut Çetin, “Antalya 4.0 kavramıyla hem endüstri 4.0 hem de akıllı kent teknolojilerinin kente ve sektörlere uygulanmasını kastediyoruz” dedi.

Geçmişte kentlerden söz edilirken, sanayi kenti, ticaret kenti, turizm kenti gibi kavramların kullanıldığına dikkat çeken Davut Çetin şunları kaydetti:

“Günümüzde ise akıllı kent 4.0 kavramı öne çıkmaktadır. Antalya 4.0 vizyonuyla hem kenti hem de sektörleri kapsayan daha büyük bir vizyonu ortaya koyduk. Antalya 4.0, Antalya’nın 2023 vizyonu olarak ele alınması, geliştirilmesi gereken bir çerçeveyi ortaya koymaktadır. Bu nedenle basınımız, yerel yönetimlerimiz, iş insanlarımız bu konuda mutlaka çalışmalıdır. Kentin gelişmesi, sektörlerimizin gelişmesi, hatta yerel basının gelişmesi bile bu konuyla ilgilidir.

Antalya 4.0 sadece ATSO’nun çalışması veya projesi değildir. Antalya Valimiz sayın Münir Karaloğlu bu proje çalışmalarına bizzat katılmış, vizyon katmıştır. Bu vesileyle Sayın Valimize tekrar teşekkür ediyoruz. Projede Valiliğimiz, Büyükşehir ve İlçe belediyelerimizle, diğer Oda ve Borsalarımızla, Mühendis odalarıyla, SİAD’larımızla birlikte çalıştık.

ATSO Stratejik Planı’nın Teması: Antalya 4.0

 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası faaliyetlerini uzun dönemli stratejik planlara göre belirlemektedir. Oda olarak her dönem belirli temalara öncelik verir ve bu yönde projeler yaparız. 2016 yılından itibaren vizyonumuza inovasyon, dijital dönüşüm, endüstri 4.0 konularını dahil ettik. Son 3 yılda önce e-oda sistemine geçtik. İnovasyon yarışması başlattık. Sonra İnovasyon merkezimizi kurduk.  E-ticaret, e-ihracat danışmanlık hizmetlerini başlattık.

Endüstri 4.0 kavramı 2011’de Almanya’da yoğun kullanılmaya başlandı, ama kent 4.0 kavramı çok yaygın değildi. Biz çalışmalarımıza Antalya 4.0 adını 2017’de koyduğumuzda dünyada kent 4.0 kavramı çok gelişmemişti. Son iki yılda ise kent 4.0 veya Smart City 4.0 kavramı dünyada çok kullanılmaya başlandı. Türkiye’de ise ilk kullanan biz olduk.

Antalya 4.0 rapor çalışmalarımıza 2018 yılında başladık. Bu proje kapsamında Valimiz başkanlığında açılış ve kapanış toplantıları düzenledik. 11 çalıştay ve çok sayıda küçük toplantı yapıldı. Toplantılara bakanlık mensupları, diğer illerden uzmanlar davet edildi, 200’den fazla kişi bu çalıştaylara katıldı.

Projenin Odak Noktası: Açık Veri Merkezi

Projenin odak noktası Açık Veri Merkezidir. Dünyada smart city uygulamalarında ana faktör açık veri merkezidir. Bu projeyi birkaç aşamalı süreç olarak hep birlikte hayata geçirmeliyiz.  Önce kurumların ve şirketlerin veri üretmesi ve bu verilerini paylaşması aşaması var. Sonra bu verileri merkez belirli kurallar dahilinde, örneğin gizli veri, kişisel verileri ayırarak analiz ediyor. Burada turizmle, tarımla, ticaretle ilgili verileri analiz edecek uzman birimler de gerekiyor.

Büyük veriyi yapay zeka destekli programla analiz ediyorsunuz. Bu analizler kent ve sektörler düzeyinde politikalara öncülük ediyor. Örneğin turizmde bu verileri tanıtım için kullanabiliyorsunuz. Tarımda toprağı, bitkiyi kontrol edebiliyorsunuz. Bu merkez uzun vadeli bir hedeftir ve zamanla bütün sektörlerin beyni gibi çalışacaktır.  Dünyada kentler bu sistemi çoktan kurmaya başladılar. Hatta büyük şirketler de büyük veri ve yapay zeka temelli analize çok yatırım yapıyorlar. Burada önemli konu veri ekonomisinin öneminin anlaşılması ve buna herkesin hazırlanmasıdır.

Bugünün Petrolü “Veri”dir

Yarının, hatta bugünün petrolü artık veridir. Veri üreten, verileri hızlı analiz eden şirketler, kentler ve ülkeler rekabette öne çıkacaktır. Bizim hep birlikte bu konuyu anlamamız, öğrenmemiz, veri üretir ve analiz eder hale gelmemiz hayati bir meseledir. Kurumlarımızda ve sektörlerimizde dijital dönüşüm kültürünün, veri kültürünün gelişmesi gereklidir. 5G teknolojisiyle bu gelişmeler hızlanacaktır.

Dijital Turisti İnternette Yakalamalıyız

Dijital turist artık kararını internetten veriyor, rezervasyonunu kendisi yapıyor. Turisti kolundan tutup çekme çağı geçmiştir. Önemli olan turisti internette yakalamaktır.

Ticarette esnafımız turiste erişemiyor, biz halen sorunu “her şey dahil”de, AVM’lerde görüyoruz. Oysa ticaret tamamen dijital hale gelmektedir. Tarımda üreticimiz planlama yapamıyor. Kentte ulaşım sorunumuz artıyor. Oysa endüstri 4.0 ve akıllı kent teknolojileri bu konularda yardımcı olacak fırsatlar sunmaktadır. Dolayısıyla turizmde, ticarette, tarımda, sanayide yapılacak çok iş var.

Turizmi ve tarımı dijital dönüşümle geliştirebiliriz

Turizmde akıllı-dijital destinasyon yönetimini açık veri merkeziyle birlikte kurmalıyız. Akıllı kenti, dijital turizm ve dijital ticaret teknolojileriyle turizmi ve ticareti birlikte geliştirebiliriz. Turizmde akıllı kartlar, mobil uygulamalar, ticarette dijital cadde, bilişim-teknoloji fuarı, akıllı lojistik merkezler gibi projeler gerçekleştirmeliyiz. Akıllı seralarla tarımda üretim planlamasını ve kalite geliştirmeyi sağlayabiliriz Dijital-akıllı kent akıllı yönetişim modeliyle vatandaşı aktif kentli yapmalıdır.

Dünyayla rekabet etmek istiyorsak dijital dönüşüme ayak uydurmalıyız

İşte bu nedenle yerel yönetimlerimizin, iş insanlarımızın bu meseleyi anlaması önemlidir. 21. yüzyıl kenti olmak ve dünyayla rekabet etmek istiyorsak herkes bu dijital dönüşüme ayak uydurmak zorundadır. Açık veri merkezi gibi projelere şimdiden başlamalıyız. Buna dönük kadrolar yetiştirmeliyiz. Ayrıca, gördüğünüz gibi, bu konularda hiç bir kurum tek başına ilerleme sağlayamaz. Akıllı kent aslında işbirliği yapan kent demektir. Bu konuda ilerlemeyi ancak birlikte sağlayabiliriz.

Medyamız dijitalleşmenin zaten içindedir. Bu kültürü halka yaydığımızda, şirketlere yaydığımızda, dijital topluma geçebilirsek, ekonomimiz daha hızlı gelişecektir, yeni iş sahaları gelişecektir. Bunun medyamıza da faydası yüksek olacaktır. Bunun için bu konuda birlikte çalışmamız gerektiğine inanıyorum.

ATSO’nun Antalya 4.0 Odaklı Çalışmları

Son olarak Oda olarak bizim bu çerçevede çalıştığımız ve önümüzdeki günlerde ele alacağımız çalışma konularını sizlerle paylaşmak istiyorum.

ATSO Akademi
-Veri analitiği eğitim programı
Turizm 4.0
-Antalya Dijital Hafızası
-Alternatif Turizm Dijital Veri Tabanı
Ticaret 4.0
-Üyelere dijital dönüşüm danışmanlık hizmeti
-E-ticaret ve E-İhracat Danışmanlığı
-E-ticaret ücretsiz pazar yeri
-Dijital işletme ödülü
Sanayi 4.0
-Açık İnovasyon Ağı
-Korkuteli OSB 4.0, (dijital altyapı, akıllı lojistik)
Tarım 4.0
-ATSO-Growtech İnovasyon Ödülü
-Akıllı tarım projeleri

Burada Antalya Dijital Hafızası projesi, E-ticaret ve E-ihracat odaklı eğitimler başlamış olduğumuz çalışmalardır. Diğerleri de çalışmaya başladığımız konulardır.

Ortak çalışma kültürüne ihtiyacımız var

Kuşkusuz, kendimizi bu konularla sınırlamıyoruz. Antalya Açık Veri Merkezi konusunda Valiliğimiz ve Büyükşehir ile çalışacağız. Antalya web sayfası ve turizmde büyük veri uygulamaları için de ortak bir altyapı kurmamız gereklidir. Belediyelerimizle birlikte dijital cadde uygulamaları için işbirliği yapabiliriz. Büyükşehir Belediyemizin akıllı kent çalışmaları zaten başlamıştır. Akıllı kent altyapısını akıllı turizm ve ticaret uygulamalarıyla birleştirmeliyiz. Bu konularda ilerlemek için Antalya 4.0 vizyonunu iyi anlatmamız, işbirliği ve ortak çalışma kültürümüzü geliştirmek zorundayız. Bu konuda da çaba harcayacağız.

Bu rapor Antalya 4.0 projemizin bitişi değil, başlangıcıdır. Bu vizyonla Cumhuriyetimizin 100. yılı için hedefler koyarak yürümeliyiz.”

Toplantıda daha sonra Prof. Dr. Selim Çağatay “Sanayi 4.0”, Doç Dr. Ümit K.Seyfettinoğlu “Akıllı Kent Antalya”, Doç.Dr. Gülden Bölük “Tarım 4.0”, Dr.Güray Doğan “Sürdürülebilir Akıllı Kent Antalya”, Doç. Dr. Cihan Camcı “Antalya Kent Kültürü: Öğrenen ve Öğreten Kent”, Dr.Pınar Çelik “Turizm 4.0”, Dr. Öğrenci Volkan Şen “Ticaret 4.0” konulu sunumlar gerçekleştirdi. Toplantı soru-cevap bölümüyle sona erdi.