Antalya’nın 2021 yılında pandemi kayıplarını önemli oranda telafi ederek büyüme hızında birinci, Türkiye GSYH’sına katkı oranında dördüncü olarak büyük bir başarı elde ettiğini belirten ATSO Başkanı Ali Bahar, kişi başı gelirde ise Türkiye ortalamasının altında kaldıklarını, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık ilkelerine uyarak Antalya’yı kişi başı gelirde de İstanbul, Ankara gibi illere yaklaştıracaklarını söyledi.

Başkan Bahar açıklamasında şunları kaydetti:

TÜİK İl GSYH tahminlerine göre Antalya’nın 2021 yılı GSYH hacmi 208 milyar TL veya 2021 yılı kuruyla 23 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. 2020 yılında pandemi etkisiyle yüzde 24,1 oranında daralan Antalya ekonomisi 2021 yılında Türkiye ekonomisindeki yüzde 11,4 büyüme oranını aşarak yüzde 26,5 büyümeyle rekor kırmış ve pandemi kayıplarını önemli oranda telafi etmiştir. Antalya büyüme hızında birinci, Türkiye GSYH’sına katkı oranında dördüncü, il GSYH değerinde altıncı sırada yer almıştır.

ANTALYA HİZMET SEKTÖRÜ %55,8 BÜYÜDÜ

2021 yılında ilimizde tarım sektörü yüzde 8,5 oranında daralırken sanayi sektörü yüzde 19,1, inşaat sektörü yüzde 16,3, hizmet sektörü yüzde 55,8 oranında büyüme kaydetmiştir. Tarım sektöründe girdi maliyetlerinde artış ve ihracatta yavaşlama daralmaya yol açarken hizmet sektörü turizmdeki toparlanmaya bağlı olarak, sanayi sektörü de yine turizmin ve ihracatın katkısıyla yüksek büyüme elde etmişlerdir.

BATI AKDENİZ, TÜRKİYE BÜYÜMESİNE EN ÇOK KATKI VEREN 4. BÖLGE

Antalya’nın öncülüğünde Batı Akdeniz Bölgesi’nde de ekonomik büyüme hızı 2021 yılında yüzde 22 oranıyla en yüksek düzeye çıkmıştır. Bölgemiz GSYH hacminde ve Türkiye ekonomisi büyümesine katkıda altıncı bölge olmuştur.

ANTALYA, ORTA GELİR TUZAĞINA TAKILMAMALIDIR

Antalya, ekonomisindeki büyüme ivmesinin 2022 yılında korumuş, bu yılı da Türkiye ortalamasının üzerinde bir performansla tamamlayacaktır. Buna rağmen Antalya’da 2021 yılı kişi başı gelirinin 8.983 dolar düzeyinde olması ve Antalya’nın kişi başı gelirde 9.592 dolar olan Türkiye ortalamasının altında kalarak 16’ncı sırada yer almasına, bu durumun orta gelir tuzağında kalmak anlamına geldiğine dikkat çekmek istiyorum. Turizmi, tarımı, sanayisi, her şeyden önce eşsiz coğrafyası, doğal ve tarihi zenginliğiyle Antalya gibi bir ilin orta gelir çıkmazında zaman kaybetmesi kabul edilemez.

ANTALYA’NIN POTANSİYELİ KİŞİ BAŞINA GELİRE DE YANSIMALI

Antalya sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık ilkelerine uymak koşuluyla katma değerli üretime yönelerek kişi başı gelirde hızla İstanbul, Ankara gibi illerin düzeyine yaklaşmalıdır. Antalya’nın potansiyeli kişi başına gelire de yansımalıdır. Dolayısıyla 2021 yılının büyüme rekorunu, yüksek, ama kaliteli büyüme stratejisiyle ilimizi üst gelir düzeyine çıkarma hedefinde bize güç veren bir gelişme olarak kaydediyoruz.