34.Grup (Motorlu taşıt parça ve aksesuarları bakım ve onarımı) Meslek Komitesi, yurtiçi fuarlara hem tüzel kişi temsilcisi hem de şube temsilcilerinin katılabilmesi için gerekli düzenlemenin yapılmasını istedi.

Komite üyeleri, Oda üyelerinin sektörleri ile ilgili bilgi ve tecrübelerinin artırılması ve kurumsal kapasi-telerinin geliştirilmesine katkı koymak maksa-dıyla bir süredir şehir dışında düzenlenen yurt-içi fuarlara ulaşımlarının Odamızca desteklenmekte olduğunu hatırlattılar.

Yurtiçi Fuarlara Yönelik Katılım Organizasyonu Esaslarının birinci maddesinde “Her üye bir yıl içerisinde yalnızca bir kez bu düzenlemeden yararlanabilir. Tüzel kişilik ve şubelerden sadece bir tanesi (firmanın kendisi ya da kendisine bağlı şubelerinden sadece bir tanesi) bir yıl içerisinde yalnızca bir kez bu düzenlemeden yararlanabilir” denildiğini vurgulayan komite üyeleri, oysa ki tüzel kişilik ile birlikte şubelerin temsilcilerinin de yurtiçi fuarlara ulaşım desteğinden faydalana-bilmeleri gerektiğini dile getirdiler.

Komite üyeleri, Yurtiçi Fuarlara Yönelik Katılım Organizasyonu Esaslarının birinci maddesinin ilgili bölümünün “Her üye bir yıl içerisinde yalnızca bir kez bu düzenlemeden yararlanabilir. Tüzel kişilik ve şubeleri (firmanın kendisi ve kendisine bağlı şubelerinden herbiri) bir yıl içerisinde yalnızca bir kez bu düzenlemeden yararlanabilir” şeklinde düzeltilmesini önerdiler.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin isteğini yerinde bularak gerekli düzenleme için çalışmalara başladı.