Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalı çalışanlara ait Haziran 2021 verilerini yani 2021 yılının ilk yarısındaki çalışma istatistiklerini 31 Ağustos 2021’de yayımladı. Buna göre 2021 yılının ilk yarısında Türkiye’de 2,1 milyon iş yeri ve bu iş yerlerinde çalışan 24,6 milyon sigortalı bulunmaktadır. Bu değer geçmiş yılların ayını dönemine göre kıyaslandığında iş yeri sayısında 2019’a göre %11, 2020’ye göre %9’luk bir artış; aktif sigortalı sayısında ise 2019 yılına kıyasla %10, 2020 yılına kıyasla %12’lik bir artışa denk gelmektedir. Öte yandan bu değişimler grup bazında incelendiğinde toplam sigortalı çalışanların %75’ini oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubunda (4/a) artış 2020 yılının aynı dönemine göre %15 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu değişim esnaf-çiftçi grubunda (4/b) %5 ve kamu sektöründe (4/c) ise %1 düzeylerinde gerçekleşmiştir.

Türkiye’deki İş Yeri ve Sigortalı Sayıları

İstihdamın sektörel bazda yıllık değişimi incelendiğinde haziran ayında geçen iki aya kısayla daha az artış yaşanmıştır. 2020 yılı nisan ve mayıs ayında ilk kapanma dönemleri yaşandığı için bu yıl nisan ve mayıs ayında geçen yıla kıyasla önemli artışlar gözlemlenmiştir. Ancak 2020 yılına göre kıyaslama haziran ayı için yapıldığında daha düşük seviyelerdeki artışlar göze çarpmaktadır. Son 3 ayda hemen her sektördeki istihdam sayısındaki artış düşerken pandemiden en olumsuz etkilenen sektörlerin başında gelen konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinde mart ayına kadar istihdam düşerken nisan ayından itibaren artmaya başlamış ve haziran ayında bu artış ivmelenerek %18 değerine ulaşmıştır. Ayrıca salgın nedeniyle önem kazanan insan sağlığı ve sosyal hizmetler sektörü ise geçen yıla göre istihdam oranında en fazla artış (%32) yaşanan sektör olmuştur. Öte yandan inşaat sektöründe geçen yılın haziran ayına göre %22,8’lik bir artış yaşanmasına rağmen mayıs ayındaki artış oranından yaklaşık 20 puanlık bir gerileme göze çarpmaktadır. Haziran 2021’de Haziran 2020’ye göre istihdamda düşüş sadece ev içi hizmetlerin içerildiği hanehalklarının işveren olarak faaliyeti ve idari ve destek hizmet faaliyetleri sektörlerine görülmüştür.

Hem istihdam sayısındaki değişim hem iş yeri sayısındaki değişim il özelinde incelendiğinde geçen yılın haziran ayına göre yapılan kıyaslamada tüm illerde artış yaşanmıştır. Burada Antalya için sevindirici haber ise Muğla’dan sonra en fazla artış yaşanan il olması. Antalya ve Muğla ekonomisi büyük ölçüde turizme bağlı olduğu için COVID-19 salgınından en fazla etkilenen illerin başında gelmiştir. Salgının etkileri tam olarak geçmemiş olsa da günlük yaşamdaki normalleşmenin etkisiyle Muğla ve Antalya’da turizm sektörü canlanmış ve sırasıyla istihdamlarında %23 ve %20’lik artışlar yaşanmıştır. Bu oranlar sigortalı ücretli çalışan yani 4/a grubu için incelendiğinde Muğla ve Antalya için sırasıyla %31 ve %25 seviyelerine çıkmaktadır. Ayrıca 4/a çalışan sayısındaki değişim, oran yerine sayısal olarak incelendiğinde en fazla artış 335 bin kişi ile İstanbul’da yaşanırken İstanbul’u yaklaşık 130 binlik artışla Antalya takip etmektedir.

Antalya özel olarak incelendiğinde, sigortalı ücretli çalışan açısından en parlak dönemlerinden birini 2019 yılı yaz aylarında yaşayan il, pandemi etkisiyle önemli bir kayıp yaşamıştır. Öte yandan 2019 yılı ocak ayı itibarıyla incelenen verilerde Antalya, esnaf-çiftçi ve kamu çalışanları sayısı açısından en yüksek seviyeye 2021 yılı nisan ve mayıs aylarında ulaşmıştır. Aralık 2020 yılında, incelenen dönem kapsamında en düşük seviyesini gören esnaf ve çiftçi sayısı akabinde hemen toparlanmaya geçmiştir.

Antalya’da Aktif, Zorunlu Sigortalı Sayısındaki Değişim (01.2019-06.2021)

COVID-19 pandemisi 2020 yılı mart ayından beri neredeyse tüm sektörleri olumsuz etkilemiştir. Özellikle hizmet sektöründe yaşanan zorunlu kapanmalarla birlikte Antalya gibi ekonomisi büyük ölçüde hizmet sektörüne ve turizme bağlı illerde bu etki çok daha fazla hissedilmiştir. Günlük yaşamın biraz daha normalleşmesi ile Antalya istihdamında önemli bir artış yaşanmıştır. Bu artışın il için en hareketli dönem olan temmuz ve ağustos aylarında da sürdüğü tahmin edilmektedir.