TOBB’un Türkiye genelinde açıkladığı verilere göre, 2020 yılının ilk altı ayında kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı dönemine oranla %9,5’lik, kurulan kooperatif sayısında %15,1’lik ve kurulan şahıs işletmesi sayısında ise  %23,8’lik artışlar olduğu görülmektedir.

Yılın ilk yarısı itibariyle kapanan şirket sayısında %4,2’lik, şahıs işletmesi sayısında ise %17,7’lik artış olurken, kooperatif sayısında %26,3’lük azalış gerçekleşmiştir.

Antalya’da söz konusu dönemde kurulan şirket sayısı 1.934, kapanan şirket sayısı ise 169’dur. Antalya’da geçen yıla oranla kurulan şirket sayılarında %3’lük, kapanan şirket sayılarında ise % 10,5’lik artışlar görülmüştür.

Aylık bazda değişim incelendiğinde, 2020 Haziran ayında Türkiye genelinde kurulan şirket sayısı % 109,3, kapanan şirket sayısı ise %55,1 artış göstermiştir. Antalya’da ise Haziran ayında kurulan şirket sayısı %47,8,  kapanan şirketlerin sayısı ise %25 oranında artmıştır.

2020 Ocak-Haziran döneminde Antalya’da kurulan şahıs işletmelerinin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,8’lik azalış göstererek 390 olmuştur. Kapanan şahıs işletmeleri sayısı ise geçen seneye oranla %13,8’lik bir azalışla 281 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın Haziran ayında 38 şahıs işletmesi kurulurken 2020 yılı aynı ayında bu rakam 75’e yükselmiştir. Kapanan şahıs işletmelerinin sayısında ise 2019 Haziran ayına göre %15,9’luk artış olmuştur.

Antalya, yılın ilk yarısında kurulan şirket sayısı ve şahıs işletmeleri sayısı bakımından dördüncü il durumundadır. Kapanan şirket sayısında Türkiye genelinde altıncı sırada yer alırken, kapanan şahıs işletmelerinde dördüncü il konumunda bulunmaktadır

Pandeminin en yoğun yaşandığı Nisan ve Mayıs aylarında ise;

Türkiye’de 2020 yılı Nisan ayında kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre %58 oranında azalırken, Antalya’da bu oran %-58,1’dir. Kapanan şirket sayısında Türkiye’de %42,7 Antalya’da ise %43,8 oranında azalış görülmüştür.

Mayıs ayında ise Türkiye’de kurulan şirket sayısı %48,5, Antalya’da %53,11 oranında azalmıştır. Kapanan şirket sayılarına bakıldığında ise Türkiye’de %41,6’lık bir azalış görülürken Antalya’da bu oran  %19,2 ile sınırlı kalmıştır.

ATSO Araştırma ve Ticaret Geliştirme Müdürlüğü

Kaynak: TOBB