Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre Mart ayında Türkiye genelinde ihracat hacmi 20 milyar 750 milyon $ düzeyinde gerçekleşirken, Antalya ilinde ihracat hacmi geçen yılın aynı ayına göre %12,5 oranındaki artışla 193 milyon 471 bin $ olarak gerçekleşmiştir. Buna göre Antalya Mart ayı ihracatı %22,1 oranında artan Türkiye ihracatının yaklaşık 9 puan altında bir seyir izlemiştir.

Yılın ilk 3 aylık dönemine bakıldığı zaman da tıpkı Mart ayında olduğu gibi Türkiye ortalamasının altında seyreden Antalya iline ait ihracat artışı, geçen yılın aynı dönemine göre %12’lik bir artışla 510 milyon 855 bin $ düzeyinde gerçekleşmiştir.

İhracatın Üçte İkisi, 3 Sektörden

Antalya’nın en yüksek ihracat hacmine sahip ilk 10 sektör incelendiğinde, 2021 yılında ilk 3 sırada yer alan sektörlerin 2022 yılı Mart ayında da aynı sırada yer aldığı görülmektedir. En fazla ihracatı yapılan ürün gurubu, 59 milyon 629 bin $ ile “Yaş Meyve ve Sebze” olurken, bu ürün grubunu 36 milyon 536 bin $ ile “Madencilik Ürünleri” ve 28 milyon 745 bin $ ile “Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri” izlemektedir.

Sektörlerin Antalya’nın toplam ihracatındaki paylarına bakıldığında ilk 3 sektörün toplam içindeki payı %65 olurken, “Yaş Meyve ve Sebze” ihracatının toplam içindeki payı tek başına %30,8 düzeyinde gerçekleşmiştir. Ancak bir Ocak ayında %40 düzeyinde olan “Yaş Meyve ve Sebze” ihracat payı, iki aylık süreçte yaklaşık 10 puan gerileme kaydetmiştir. Ağırlıklı olarak Rusya ve Ukrayna pazarına yönelik ihracat gerçekleştiren sektördeki azalışın, bu ülkelere ihracatında yaşanan düşüşten kaynaklandığı tahmin edilmektedir.

Rusya ve Ukrayna’ya İhracatta Ciddi Gerileme

Mart ayında Antalya’nın en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında ilk sırada 16 milyon 469 bin $ ile Almanya yer alırken, Almanya’yı 14 milyon 733 bin $ ile Hollanda, 10 milyon 734 bin $ ile İtalya takip etmektedir.

Antalya ihracatı açısından çok önemli iki Pazar olan Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizin, Antalya ihracatına olumsuz etki gösterdiği göze çarpmaktadır.

Öyle ki 2021 yılında en çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Rusya ikinci, Ukrayna beşinci sırada yer almasına rağmen Mart ayında her iki ülkeye yapılan ihracat hacminde ciddi bir düşüş gözlenmiştir. Rusya’ya yapılan ihracat geçen yılın Mart ayına göre %61,4 azalışla 6 milyon 571 bin $’a gerilerken, Ukrayna ise %63,6 azalışla ülkeler sıralamasında ilk 10 ülke arasındaki yerini kaybederek on beşinci sıraya gerilemiştir.

Yine bu dönemde dikkat çeken bir diğer durum ise Çin’e yapılan ihracatın ciddi anlamda gerilemesidir. Öyle ki 2021 yılının Aralık ayında ülkeler bazında ihracatta üçüncü sırada yer alan Çin’e 20,2 milyon $ ihracat gerçekleştirilmişken, Mart ayında 5,5 milyon $ ihracat gerçekleşmiş ve ilk on ülke arasında son sırada yer almıştır.

Buna karşılık özellikle İtalya ve Hollanda gibi ülkelere yapılan ihracat artışı ise genel ihracat artış ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.

İtalya’ya yapılan ihracat geçen yılın Mart ayına göre %93,7 oranında artarak 10 milyon 734 bin $’lık hacme ulaşırken Hollanda’ya yapılan ihracat ise %44,2’lik artışla 14 milyon 733 bin $ düzeyine ulaşmıştır.

Araştırma ve Ticaret Geliştirme Müdürlüğü