Antalya 2020 yılı itibarıyla üçü devlet, ikisi vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 5 üniversitesi ile dinamik bir akademik ekosisteme sahiptir. Bu üniversitelerin hepsi baz alındığında Antalya, toplam 83.035 öğrenci ve 3.626 akademisyene ev sahipliği yapmaktadır. Mevcut 83.035 öğrencinin 2.577 tanesini yabancı uyruklu öğrenciler oluşturmaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin ise %26’sını Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları oluştururken bunu %6 ile Türkmenistan ve %5 ile İran takip etmektedir.

Antalya genelindeki yabancı uyruklu öğrencilerin tamamı değerlendirildiğinde, 114 farklı uyruktan öğrencinin Antalya’da eğitim aldığı görülmektedir. Bu yönü ile Antalya üniversite camiası, oldukça kozmopolit bir ortam sunmaktadır. İldeki akademisyenler %53’ü erkek, %47’si kadın olmak üzere görece dengeli bir dağılıma sahip olup, toplam akademisyenlerin %16’sı profesörlerden oluşmaktadır.

Türkiye’nin en iyi tıp fakültelerinden biri olan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde toplam 820 akademisyen görev yapıyor olup bu değer ildeki toplam akademisyenlerin %24’ünü oluşturmaktadır. Antalya’da tıp fakültesinin ardından mühendislik, eğitim, diş hekimliği, iktisadi ve idari bilimler, edebiyat ve ziraat fakültelerinin her birinde 100’ün üzerinde akademisyen görev yapmaktadır.

Antalya’da eğitim alan öğrenciler sadece Antalya ile sınırlı kalmamakta, başka illere ve ülkelere de entegre olabilmektedir. 2018-2019 yılında Antalya’da eğitim alan öğrencilerin 25’i yurtiçi, 68’i yurtdışındaki farklı üniversitelere değişim programı ile gitmiştir. Öte yandan aynı eğitim-öğretim yılında yurtiçinden 69, yurtdışından 79 öğrenci Antalya’da misafir olarak ağırlamıştır. Bu değişim programlarından yararlanan öğrencilerin çok büyük bir kısmı, ilin en eski ve en köklü üniversitesi olan Akdeniz Üniversitesi’nde okumaktadır.

Antalya’da bulunan üniversitelerden mezun olan kişilerin nerede yaşadıkları ve nerede çalıştıklarını incelemek istediğimizde, Linkedin önemli bir veri kaynağı sunmaktadır. Sadece ilgili sosyal paylaşım platformunda hesabı bulunan mezunların verilerinin değerlendirilebildiği bu analizlerde, Linkedin’den iş dünyasına yönelik bilgiler elde edilebilmektedir. Antalya’daki üniversitelerden mezun olan kişilerin %60’ından fazlası Antalya’da yaşamaktadır. Mezunlar, Antalya’dan sonra sırasıyla İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara ve Muğla’da yaşamayı tercih etmektedirler. Mezunların %3’ünün ise yurtdışında yaşamayı tercih ettiği görülmektedir. Yakın coğrafya ve Avrupa’nın yanı sıra ABD ve Avustralya’da yaşayan Antalya’dan mezun kişiler, yeni gelen öğrenciler için de yurt dışına açılmada birer bağlantı olarak düşünülebilir. Öte yandan ilin mezunlarının çalıştıkları şirketler/kurumlar incelendiğinde ise hem kamu kurumlarının hem de özel sektörde faaliyet gösteren önemli şirketlerin öne çıktığı göze çarpmaktadır. Mezunların yarısından fazlasının akademik kariyer tercih ettiği gözlemlenirken, %20’sine yakının da turizm ile ilişkili işyerlerinde çalıştığı görülmektedir. Birçoğu Türkiye’nin hatta dünyanın önemeli şirketlerinde çalışan mezunlar, Antalya’dan mezun olan ve/veya olacak kişiler için bir rol model niteliğindedir.

Not-1: Linkedin hesabı olan mezunlar baz alınmıştır.

Not-2: Analizlere Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi ve Antalya Akev Üniversitesi mezunları incelenmiş olup diğer üniversitelerin verileri mevcut olmadığı için analizlere dahil edilememiştir.

Antalya, mevcut beş üniversitesi birlikte düşünüldüğünde toplam 47 fakülte, 5 yüksekokul, 21 meslek yüksekokulu, 388 bölüm, 559 anabilim dalı, 37 ana sanat dalı, 26 sanat dalı; 232 ön lisans programı, 238 lisans programı, 225 yüksek lisans ve 92 doktora programları ile oldukça çeşitli bir akademi dünyası sunmaktadır. Mevcut kapasitesi ile Antalya, yeni öğrencilerini beklemekte; büyümeye, yeni öğrencileri ve akademisyenleri ile birlikte, hızlanarak devam etmeyi hedeflemektedir. Antalya’yı bir eğitim kentine dönüştürmek, birlikte mümkün.

Seçil Gülbudak Dil
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
Müşaviri