Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre Aralık ayında Türkiye genelinde ihracat hacmi 20 milyar 679 milyon $ düzeyinde gerçekleşirken, Antalya düzeyinde ihracat hacmi geçen yılın aynı ayına göre %40,7’lik artışla 203 milyon 409 bin $ olarak gerçekleşmiştir. Buna göre Antalya Aralık ayı ihracatı %26,5 oranında artan Türkiye ihracatının yaklaşık 14 puan üzerinde bir seyir izlemiştir.

2021 yılının tümüne bakıldığı zaman Aralık ayının aksine Türkiye ortalamasının altında seyreden Antalya iline ait ihracat artışı, geçen yılın aynı dönemine göre %29,6’lık bir artışla 1 milyar 865 milyon $ düzeyinde gerçekleşmiştir.

Aralık ayında Türkiye ortalamasının üzerinde bir artış seyreden Antalya ihracatı, 2021 yılının geneline bakıldığında ise Türkiye ortalamasının yaklaşık 3 puan gerisinde bir artış göstermiştir.

İhracatta İlk Üç Sıra Geleneği Devam Ediyor

Antalya’nın en yüksek ihracat hacmine sahip ilk 10 sektör incelendiğinde, 2021 yılında en fazla ihracatı yapılan ürün gurubu, 579 milyon 092 bin $ ile “Yaş Meyve ve Sebze” olurken, bu ürün grubunu 335 milyon 609 bin $ ile “Madencilik Ürünleri” ve 279 milyon 524 bin $ ile “Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri” izlemektedir.

Yaş sebze ve meyve, ihracatı Antalya için en önemli kalem olmaya devam ederken, madencilik ürünleri ve mobilya, kağıt ve ormancılık ürünleri de her ay olduğu gibi ikinci ve üçüncü sıradaki yerlerini korumaya devam etmektedirler.

Yaş Sebze ve Meyve İhracatı 2021 yılında Ortalamanın Gerisinde Kaldı

Antalya ihracatında hacim bakımından ilk sırada yer alan yaş sebze ve meyve ürün grubu, hem Aralık ayında hem de 2021 yılının toplam rakamlarında Antalya ortalamasının gerisinde bir artış göstermiştir.

Antalya ihracatı Aralık ayında önceki yıla göre %40,7 oranında artarken, yaş sebze ve meyve ihracatı %17,9’luk artışla ortalamanın oldukça gerisinde kalmıştır. 2021 yılının tümünü temsil eden Ocak – Aralık dönemine bakıldığında da yine benzer bir durum söz konusudur. Yıl toplamında Antalya ihracatı bir önceki yıla göre %29,6 oranında artarken, yaş sebze ve meyve ihracatındaki artış %13,6 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Antalya için tarım sektörünün önemi ve tarım sektörü içerisinde de yaş sebze ve meyve üretiminin öncü olduğu düşünülürse, sektör ihracatında gözlenen yavaşlamaya önlem alınması zorunlu bir hal almıştır.

“Yaş sebze ve meyvenin” ardından ikinci sırada yer alan “madencilik sektörü” Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %125,7 oranında artış göstererek 46 milyon 941 bin $ düzeyinde gerçekleşmiştir. 2021 yılının genelinde de %38,4 olan sektör ihracatındaki artışın, Antalya ortalamasının yaklaşık 9 puan üzerinde yer aldığı görülmektedir.

Antalya’dan ihraç edilen ilk on ürün arasında 2021 yılı toplamında en fazla artış, “yaş sebze ve meyve” ile “madencilik ürünlerinden” sonra üçüncü sırada yer alan “mobilya, kağıt ve orman ürünleri” sektöründe gerçekleşmiştir.

“Mobilya, kağıt ve orman ürünleri” sektöründe 12 aylık dönemde 279 milyon 524 bin $ ihracat gerçekleşirken, geçen yıla göre %67,8 oranında ihracat artışı kaydedilmiştir.

Yılın Son Ayında Çin’e İhracat İlk Sırada

2021 yılında Antalya’nın en yüksek ihracat hacmine sahip ilk 10 ülke incelendiğinde önceki yıllarda olduğu gibi Almanya, Rusya ve Çin ilk 3 sırada yer alırken, Çin’e yapılan ihracatın son aylarda hızlı artış gösteriyor olması dikkat çekmeye başlamıştır. Antalya’nın Çin’e ihracatı, Aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre %115’lik bir artışla 20 milyon 202 bin $ düzeyinde gerçekleşirken, yıllık toplamda bu ülkeye yapılan ihracat artışı %34,7 ile ortalamanın üzerinde gerçekleşmiştir.

Kasım ayında Rusya’nın Türkiye’den ithal edilen özellikle nar ve biber gibi yaş sebze ve meyve ürünlerine yasak getirmesi ve denetim şartlarında değişikliğe gitmesi Kasım ayında Rusya’ya ihracatı azalmasına neden olmuştu. Ancak söz konusu kısıtlamaların esnetilmesi ile birlikte Aralık ayında Rusya’ya 15 milyon dolar düzeyinde bir ihracat gerçekleştirildi.

Aralık ayında ihracatın önemli artış gösterdiği bir diğer ülke ise Özbekistan’dır. Aralık ayında bu ülkeye gerçekleştirilen ihracat, geçen yılan göre %126,7 oranında artış gösterirken, 2021 yılının toplamında da en fazla ihracat artışı yaşanan ülke olmuştur.

Almanya, Antalya için en önemli ihracat destinasyonları arasında yer almasına rağmen, 2021 yılında Almanya’ya gerçekleştirilen ihracat, ortalamanın bir hayli gerisinde kalmıştır.

Araştırma ve Ticaret Geliştirme Müdürlüğü