Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 1.Grup (Bitkisel üretim faaliyetleri ve destekleyici hizmetler) Meslek Komitesinin Şubat ayı olağan toplantısında Komite üyeleri, bitkisel üretim faaliyeti gösteren firmalar tarafından, son dönemde elektrik fiyatlarına gelen yüksek zamlar nedeniyle üretim faaliyetlerindeki girdi maliyetlerinin artmasıyla, bir bitkiye haftada üç defa sulama yapılması gerekirken sulamanın ikiye indirilmesi gibi çeşitli tedbirler almak mecburiyetinde kalınacağına dikkat çekti.

Yüksek miktardaki elektrik fiyatlarının sektöre büyük bir yük getireceğini ifade eden üyeler, ürünün kalite ve miktarının azalacağını böylelikle bitkilerin ithal edilmesinin gündeme gelebileceği, bunun da döviz kaybına yol açacağına değindi.

Komite, bu hususlar çerçevesinde diğer sektörlerde de dile getirilen, istihdamın ve ihracatın devam etmesi için sektörün en yüksek gider maliyetlerinden olan elektrik fiyatlarında indirim yapılarak destek sağlanması gerektiği yönündeki komite önerisinin TOBB aracılığı ile T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’na yazılı olarak iletilmesi hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verdi.