Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 10.Grup (Deri, kürk ve ayakkabı) Meslek Komitesi Haziran ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda komite üyeleri tarafından, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yenilenecek kira sözleşmelerini kapsayan yeni düzenlemenin 8 Haziran 2022 tarihli TBMM genel kurulunda kabul edilerek, Türk Borçlar Kanunu’na eklenen geçici maddeyle uygulamaya konulduğu ve konutlarla sınırlı olan bu kira artışlarına % 25 oranında bir üst sınır getirildiği hatırlatıldı.

Konut kiralarına üst limit getiren bu düzenleme ile işyerlerinin kapsam dışında bırakıldığını ifade eden üyeler, yakın geçmişten yola çıkarak, pandeminin yoğun olduğu dönemde de, kiracı olan sektör mensuplarının mülk sahipleri ile karşı karşıya bırakıldığını kaydetti. Kiraların belirlenmesinde devlet tarafından bir düzenleme getirilmemesinin toplumsal barışın sağlanması bakımından ciddi sıkıntılar yaşattığını vurgulayan komite üyeleri, enflasyonist piyasa şartlarında kira artışlarıyla mücadele şanslarının kalmadığını ifade etti.

Kira fiyatlarının maliyete yansıtılmasıyla enflasyonun tetiklendiğini kaydeden 10.Grup komite üyeleri, konut kiralarında yapılan düzenlemenin işyerleri için de yapılması yönündeki komite önerisinin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletilmesini talep etti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerisiyle ilgili gerekli girişimi başlattı.