Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 18.Grup (Plastik, kauçuk ve alüminyum ürünleri) Meslek Komitesi Haziran ayı olağan toplantısında, son günlerde Antalya’nın Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girenlerin vücutlarının çeşitli bölgelerine petrol türevi zift veya ne olduğu belli olmayan benzeri bir şeyin bulaştığını belirterek, Kemer- Adrasan sahillerinde de benzer kirliliğin görüldüğünü kaydedildi.

Üyeler, konuyla ilgili gerekli önlemlerin alınmaması durumunda turizm açısından oldukça sıkıntılı bir durumla karşı karşıya kalınabileceğini ifade etti.

18. Grup üyeleri, mavi bayraklı denizleri ile öne çıkarak turizmin başkenti olmuş Antalya sahillerindeki bu kirliliğin ilgili kurumlar tarafından ivedilikle çözümü noktasında gerekli çalışmaların yapılması yönünde görüş bildirdi.

Komite görüşü doğrultusunda konunun TOBB aracılığıyla T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne iletilerek gerekli girişimlerde bulunulması hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar veridi. ATSO Yönetim Kurulu, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi nezdinde gerekli girişimleri başlattı.

Ruhsatsız ve Kayıt Dışı İşyerleri Denetlensin

Toplantıda ayrıca komitenin 2021 yılı Mart ayı olağan toplantısında gündeme getirilen “Toplantıda geri dönüşümün hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması aşamasında çok sayıda ruhsatsız işyeri olduğu, bu iş yerlerinin genellikle yerleşim yerlerinde bulunduğu ifade edilmiştir. Bahse konu iş yerleri tarafından toplanan plastik atıklarının imalat sürecine geçmeden önce yıkandığı, yıkama esnasında yüksek voltajlı elektrik kullanıldığı ve bu durumun tehlike arz ettiği, ayrıca yıkama sonrası ortaya çıkan pis su atıklarının güvenilir şekilde tahliye edilmediği, şehir şebeke

suyuna karışma riskinin bulunduğu belirtilmiştir.

Bu tip işyerlerinin her türlü vergisini ödeyen, her türlü izni ve belgelerini alan üyelerimize karşı haksız rekabet ortamı yarattığı ifade edilerek, söz konusu olumsuz durumun önüne geçmek maksadıyla, daha çok Gaziler, Altınova ve Pınarlı Mahallelerinde konumlanan geri dönüşüm, plastik hurda kırma ve yıkama işlemi yapan firmaların denetletmeleri konusunda gereği için Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Kepez Belediyesi’ne, bilgi için de Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yazı yazılması hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir” kararı hatırlatıldı.

Komite tarafından karara ilgili kurumlardan gelen cevabi yazıda;

– Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 26.03.2022 tarih ve 618515 sayılı yazısında, Kepez ilçesinde bulunan Düden Çayından kaynaklı koku ve köpük kirliliğinin görsel ve yazılı medyada yer alması üzerine Müdürlük tarafından denetim ekibi oluşturularak denetimlere başlandığı, yapılan denetimlerde toplam 22 işletmeye idari para cezası uygulandığı ve 16 tesisin faaliyetinin durdurulduğu, bahse konu işletmelerin içerisinde geri dönüşüm, plastik hurda kırma ve yıkama işlemi yapan firmalarında bulunduğu,denetimlerin devam ettiği ve konunun takipleri altında olduğu, ayrıca geri dönüşüm, plastik hurda kırma ve yıkama işlemi yapan işletmeler ile ilgili olarak Müdürlüğe ulaşan şikayet ve/veya başvurulara istinaden gerekli değerlendirmelerin yapılmakta olduğu, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili iş ve işlemlerin Müdürlüklerinin uhdesinde olmadığı,

– Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın 19.03.2021 tarih ve 24932 sayılı yazısında, Belediyenin yetki ve sorumluluk alanında bulunan ve Belediye tarafından işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilen işletmelerde, Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda denetimler yapılmaktadır.” denildiği kaydedilerek Haziran ayı toplantısında konu tekrar gündeme getirildi.

Söz konusu problemin devam ettiğini belirten komite üyeleri, özellikle Gaziler, Altınova ve Pınarlı Mahallelerinde konumlanan geri dönüşüm, plastik hurda kırma ve yıkama işlemi yapan firmaların denetlenmeleri noktasında tekrar girişimde bulunulması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Toplantıda komite talebinin, bir kez daha TOBB aracılığıyla T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne iletilerek gerekli girişimlerde

bulunulması hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verildi.

ATSO Yönetim Kurulu, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi nezdinde gerekli girişimleri başlattı.