Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 36.Grup (Oteller ve benzer Konaklama Yerleri) Meslek Komitesinin Ağustos ayı olağan toplantısında; 2021 Eylül ayı toplantısında gündeme getirilerek Yönetim Kurulunun 13.09.2021 tarih ve 172 sayılı oturumunda karar ve kayıt altına alınan Güvenli Turizm Sertifikası uygulamasının zorunluluktan çıkartılarak isteğe bağlı olması yönündeki talebi, komitenin Haziran ayı toplantısında tekrar görüşülmüş ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bir kez daha yazılı olarak iletildi.

Bu çerçevede gelen 18.07.2022 tarih …..2692897 sayılı, “….Covid 19 Genelgelerinin Yürürlükten kaldırılması konulu 17.06.2022 tarihli ve 2620846 sayılı Bakanlık Genelgesinde (2022/1) “Bakanlığımızdan belgeli olan veya olmayan 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerince Güvenli Turizm Sertifikası alınması zorunluluğu devam etmekte olup, bu sertifikayı almayan konaklama tesislerine 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında işlem tesise edilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmış olup, 2634 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hükmü doğrultusunda 30 oda ve üstü konaklama tesisleri için Bakanlıkça sertifika programı uygulama zorunluluğunun devam ettirilmektedir….” şeklindeki cevabi yazı komite üyelerince okunarak üzüntüyle karşılandı.

Konuyla ilgili yapılan değerlendirmede, sektör mensuplarından gelen şikayetlerde, sektöre çok fazla bir katma değeri olmayan bu uygulamanın küçük işletme sahiplerini mali ve idari anlamda zora soktuğu, gereksiz cezalara maruz bırakıldığı belirtildi. Sektör mensuplarından gelen bahse konu talebin TOBB aracılığı ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bir kez daha yazılması hususunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına karar verildi.

ATSO Yönetim Kurulu, komitenin önerisiyle ilgili gerekli girişimleri başlattı.