46.Grup (Taşıt kiralama ve ilgili hizmetler) Meslek Komitesi, kamu kurum ve kuruluşlarının personel servisi ve hizmet araçları kiralamalarıyla ilgili olarak yürürlükte olan Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen araç yaşları ile ilgili kriterlere uyulmadığı, bu nedenle ithal yeni araç alımlarının yapılarak ülkemizin döviz kaybına neden olunduğunu vurgulayarak hazırlanan şartnamelerde yürürlükteki kriterlere yer verilmesini istedi. Komite üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının gerek personel servis hizmetleri, gerekse de şoförsüz veya şoförlü hizmet aracı kiralama hizmeti alımı için teknik şartnameler yayınladıkları, söz konusu şartnamelerde ise araçların marka, model ve yakıt cinsi, gerekse de şoförlerin yaş, sürücü belgesi sınıfı, sürücü
belgesine kaç yıldır sahip olduğu gibi özellikleri de belirttikleri bildirdiler.

Komite, personel servis hizmet alımına konu araçlar için, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Kurum ve Kuruluşların Personel Servis Hizmet Yönetmeliği’nin 12. Maddesinin ‘a’ bendinde “Fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla 19 (ondokuz) yaşından küçük olması zorunludur” denildiğini hatırlattı.
Yine Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükte bulunan “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller”in 6. Maddesi “Genel esaslar” başlığı altında yer alan şartları hatırlatan komite, 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun ekli listelerinde belirtilen personel servis hizmetinde 19 yaşından küçük, hizmet aracı kiralama için binek ve station-wagon cinsi taşıtların 10 yaşından, diğer taşıtların ise 15 yaşından küçük olma şartlarının arandığı ve en az kullanım sürelerinin de 5 yıl olduğunu vurguladı.

Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarındaki yetkililer tarafından bahse konu şartnamelerin içeriğinde araç yaşlarının genellikle 3 yaş ve altı hatta zaman zaman da “0” km şartının
arandığını belirten komite üyeleri, kiralama hizmeti veren firmaların bu şartı taşımak için zor durumda kaldıklarını, aracın henüz taksit borcu bitmeden yeni araç satın almak zorunda kaldıkları ve her geçen gün artan döviz kuru nedeniyle taşıt fiyatlarının çok yükseldiği, bu araçları satın almak isteyen firmaların da yüksek faiz oranlarından olumsuz etkilendiklerini ifade ettiler. Buna göre, 10 yaş altı bir araçla 3 yaş altı bir aracın firmaya yükünün aynı olmadığı geçeğinden hareketle, kamu kurum ve kuruluşlarına teklif verirken hizmet bedellerinin farklı tutulduğunu belirten komite üyeleri, kamunun yüksek ücretlerle hizmet alımı yapmak durumunda kaldığını ve ülkemizde yeterli araç üretimi olmadığından dolayı kaynaklarımızın yurtdışına harcandığı ve paramızın daha hızlı değer kaybettiğini dile getirdiler. Bu kapsamda, gerek kamu harcamalarının minimum seviyelere indirilmesi, gerekse de firmaların daha fazla zor durumda kalmalarının önüne geçilmesi amacıyla, talep edilen araçlar için şartnamelerde ilgili Bakanlar Kurulu Kararları ve Taşıt Kanunu içeriğinde belirtilen şartlara yer verilmesini öneren komite, söz konusu önerilerin hayata geçirilmesi maksadıyla TOBB aracılığıyla Maliye Bakanlığı ile Kamu İhale Kurumu’na yazı yazılmasını istedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerisini olumlu bularak gerekli girişimlere başladı.